Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Haigla rajamise (nr 117), olukorra kohta tervishoius (nr 104), haiguspäevade hüvitamise kohta (nr 39) ja maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 231) vastab terviseminister Riina Sikkut.

Riigikogu liikmete arupärimistele käibemaksu tõusu (nr 103), soolise võrdõiguslikkuse (nr 110), pornograafia kättesaadavuse piiramise vajaduse (nr 125), sooneutraalsuse (nr 131), maksupaketi terviklike mõjude (nr 235) ning seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 173) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimistele kohtumenetluste venimise (nr 114), sõnavabaduse tagamise kohta seoses nn vaenukõne keelu laiendamise kavatsusega (nr 120), samuti valeliku poliitika (nr 159), seadusloome läbipaistvuse (nr 185 ja nr 282) kohta vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19.-20. oktoobril toimuval justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet, siseminister Lauri Läänemets; seisukoha andmine: Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021–2027 muutmise ning sellega seotud Ukraina rahastu ja Euroopa strateegliste tehnoloogiate platvormi määruse kohta COM(2023) 335, COM(2023) 336, COM(2023) 337, COM(2023) 338, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja, seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni dokumendis C(2023)5303 avaldatud delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL seoses kestlikkusaruandluse standarditega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Riigimetsa Majandamise Keskuse arengukavast, kutsutud RMK juhatuse esimees Mikk Marran ning esindajad; Riikliku metsainventeerimise ehk statistilise metsainventeerimise (SMI) põhimõtetest, kutsutud Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja esindaja, Metsakorralduse Büroo OÜ juhataja Lembit Maamets, Eesti Maaülikooli metsandusliku modelleerimise ja andmestike vanemteadur Allan Sims, Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi matemaatilise statistika doktoriõppekava programmijuht Kalev Pärna, Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Eesti Lasterikaste Perede Liidu pöördumine riigieelarve küsimuses; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) ja Kultuuriministeeriumi tööplaani tegevustest, kutsutud Kultuuriminister Heidy Purga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Keelame koerte ketis pidamise“, kutsutud: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: elektroonilise hääletamise süsteemist ja elektroonilise hääletamise vaatlemisest (Riigi Valimisteenistuses);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (310 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (311 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (312 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis“ eelnõu (313 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus“ eelnõu (314 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (315 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis“ eelnõu (316 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (317 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini“ eelnõu (318 OE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; uuringust „Avalik arvamus riigikaitsest 2023“, kutsutud OÜ Eesti Uuringukeskus uuringute juht ning analüütik (uuringuraporti koostaja) Riin Pärnamets, Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE); majandus- ja infotehnoloogiaministri ülevaade 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõus (306 SE) tööala valdkonnast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas, õigusloomeplaanid ning riigi eelarvestrateegia 2024–2027, kutsutud: majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo;

väliskomisjonis – kell 11.30: Eesti seisukohad 19.-20. oktoobril toimuval Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; 11.-12. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – kell 11.15: vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kaitseväeluure tegemistest; kutsutud Kaitseväe Luurekeskuse juht kolonel Ants Kiviselg;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.15: huvide deklaratsioonidest, kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; peaminister Kaja Kallase poolt Novaria Consult OÜ-le antud laenust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: 2024. aasta riigieelarve ja riigieelarve läbipaistvusest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, riigikontrolör Janar Holm ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Välislähetused

15.–16. oktoober
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi (BSPC) energiajulgeoleku töörühma esimesel kohtumisel Riias Lätis.

15.–18. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti riikide väliskomisjonide esimeeste visiidil Jeruusalemmas Iisraelis.

16.–20. oktoober
Riigikogu liige Tarmo Tamm osaleb Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu õppereisil keskmiste ja kõrgete puithoonete kongressile Woodrise 2023 Bordeaoux’s Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside