Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud üheksale arupärimisele vastavad: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski investeeringute kohta tervisekeskustesse (nr 78); rahandusminister Sven Sester RMK reformimise kohta (nr 80); majandus- ja taristuminister Kristen Michal lairiba ehk kiire interneti arendamise kohta (nr 86); siseminister Hanno Pevkur valitsuse poolt võetud kohustuste kohta rändekriisi lahendamisel (nr 77), politsei võimekuse kohta (nr 85) ja Vao keskuse põlengu uurimise ja massimmigratsiooni vastaste aktivistide ahistamise kohta (nr 88); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta (nr 82), õpetajate alampalga kohta (nr 84) ning ametikohtade koondamise kohta haridus- ja teadusministeeriumis (nr 90).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 23.-24. novembril toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval ELi ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; . Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi soovituse eelnõule, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 17. novembril toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaitseministrid), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE); ülevaade 30.11 – 11.12 toimuvast rahvusvahelisest kliimamuutuste konverentsist Pariisis, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

maaelukomisjonis – toiduabi jagamise põhimõtted Eestis ja ELis, ülevaade Eesti Toidupanga tegevusest, kutsutud maaeluministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Toidupanga esindajad; rahvusvaheline põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäitus „Internationale Grüne Woche“ tuleval aastal (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE); Rail Balticu tegevuste ülevaade;

rahanduskomisjonis – 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – kutsealuste tervisenõuded, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; ülevaade Riigikogu 2015. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2016. aasta eelarve kavandamisest;

õiguskomisjonis kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lõike 3 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve ning ülevaade kaitseministeeriumi kontrollist julgeolekuasutuse üle, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Teabeameti peadirektor Rainer Saks;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendi kohta ja arutelu lobitöö teemal, kutsutud Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ jätkuarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse, Elektrilevi OÜ ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad välijumalateenistusel ja pärgade asetamise tseremoonial Kaitseväe kalmistul.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Eesti Kaitseväe 97. aastapäeva kontserdil (Estonia kontserdisaal).

Välislähetused

15. – 16. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Riias parlamentidevahelisel kohtumisel, kus on kõne all audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muutmine.
16. – 19. november
Riigikogu liige Keit-Pentus Rosimannus osaleb Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel Stockholmis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside