Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval Euroopa Liidu  konkurentsivõime nõukogu ministrite istungil (siseturg ja tööstus), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval Euroopa Liidu  konkurentsivõime nõukogu ministrite istungil (kosmos), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ja 23. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: rohevõrgustike planeerimisest üldplaneeringute koostamisel, kutsutud Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ning Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) (233 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud täiendava raha jaotusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11.10: meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kohta, kutsutud Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi kuulamine, kutsutud kandidaat Heiki Loot ja Välisministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE), kutsutud huvigrupid (videosild) (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – riigikaitse arengukavast, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem (Kaitseministeerium);

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistungil – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus“, kutsutud kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, Kaitseinvesteeringute Keskuse juhataja Kusti Salm ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen (ruum L333 ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindajad; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Eesti Noorsootöötajate Kogu, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Laste Vaimse Tervise Keskuse Kliiniku, MTÜ Peaasjad ja Koolipsühholoogide Seltsi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi initsiatiiv NATO 2030, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling; rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030 koostamisest, kutsutud Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE), pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: organiseeritud kuritegevusest, kutsutud Keskkriminaalpolitsei direktor Aivar Alavere;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse täiendamisest; huvide deklaratsioonidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: Riigikontrolli ülevaatest „Vabariigi Valitsuse erakorralise COVID-19-reservi kasutamisest 31.07.2020. aasta seisuga“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, riigihalduse minister Jaak Aab, riigisekretär Taimar Peterkop ja Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppe tulemuslikkusest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast 2021–2030, kutsutud Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas asetab Kaitseväe 102. aastapäevale pühendatud tseremoonial langenute mälestuseks Riigikogu pärja (Kaitseväe kalmistu).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside