Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196) ning rahandusminister Sven Sester majandusprognoosi ja kasvu turgutamise kohta (nr 202), Kreeka finantsolukorra ja kolmanda abipaketi efektiivsuse kohta (nr 206), majanduskasvu väljavaadete kohta (nr 212) ja riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohta (nr 215).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20. mail toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine ELi määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemi kaitsmist tehniliste meetmete abil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Vabariik 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot, EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, korraldustoimkonna juht ja juhtrühma liige Jaanus Rohumaa ning teised korraldajad; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE);

maaelukomisjonis – komisjoni töökorraldus tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatustest; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; maaelukomisjoni arvamus sotsiaalministeeriumile töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) arutelu huvigruppidega, kutsutud taksoettevõtjate liidu, jagamismajanduse ühenduse, taksojuhtide liidu, Tallinna transpordiameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ning justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine vanemahüvitise seaduse § 3 lg 7 põhiseaduspärasuse kohta; riigivalitsemise reformi töörühma moodustamise arutelu;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni koostatava raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” heakskiitmine; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse võimaliku muutmise üle, kutsutud välisministeeriumi, siseministeeriumi ja kaitsepolitseiameti esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: Eesti seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi, eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; ettekandja määramine õiguskantsleri ettepaneku arutamiseks;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahvusvahelisest olukorrast, kutsutud Teabeameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maavanemate tegevuse läbipaistvusest, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Õppeinfosüsteemiga tehtud tehingute õiguspärasus Tallinna Inglise Kolledžis“ arutelu, kutsutud Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, Tallinna haridusameti ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kreeka suursaadiku Constantine Catsambisega.

Välislähetused

8. – 18. mai
Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Urve Tiidus osalevad seminaril Hiina 13. viie aasta plaani ja kaubateede võrgustiku projekti (OBOR Initiative) tutvustamisel Pekingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside