Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 16. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) vastab kaitseminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete arupärimisele eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele strateegia „Eesti 2035“ rahvastikunäitajate kohta (nr 134) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele Õpetajate Liidu tegevuse kohta (nr 131) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete arupärimisele muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) vastab kultuuriminister Tiit Terik.

Riigikogu liikmete arupärimisele ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) vastab justiitsminister Maris Lauri.

Keskkonnaminister Erki Savisaar teeb 2022. aasta ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil – kell 13.30: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega nähakse ette andmete õiglast juurdepääsu ja kasutamist reguleerivaid ühtlustatud õigusnormid (andmemäärus), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepaneku kohta, millega kehtestatakse liidu turvalise ühenduvuse programm aastateks 2023–2027, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni pakettreiside avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: taastuvenergeetika tulevik, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE), etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: rändlindude tekitatud kahju, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Elektrituru reformi põhimõtete kinnitamine“ eelnõu (549 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks“ eelnõu (566 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu“ eelnõu (567 OE), kutsutud Riigikogu liige Urmas Reinsalu;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2022. aasta lisaeelarve eelnõu (608 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu ja Riigikogu Kantselei kriisivalmidusest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad ja riigi küberturvalisuse juht Raul Rikk;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ( ); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; relvaseaduse muutmise eelnõu algatamise otsustamine, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine kultuurikomisjonile alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) eelnõu kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad ja riigi peaprokurör Andres Parmas;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: huvide deklaratsioonide sisuline ja deklaratsioonide registri tehniline arendamine, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti esindajad; erakonnaseaduse muutmise eelnõu;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: inflatsiooni mõju ja selle leevendamise võimalused, kutsutud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga, Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja Ivar Pae ja juhtivanalüütik Viktoria Trasanov, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets, ettevõtja Indrek Neivelt, majandusekspert Raivo Vare ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Sündmused

Kell 9–9.30 – Riigkogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi Verkhovna Rada aseesimehe Oleksandr Kornijenkoga.

Kell 9.35–10.25 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina parlamendi Verkhovna Rada aseesimehe Oleksandr Kornijenkoga.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Islandi parlamendi Althingi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega.

Kell 14 – Riigikogu liige Mihhail Lotman avab Toompea lossi III korruse galeriis Rooma-Katoliku Kiriku peapiiskop Eduard Profittlichi tutvustava näituse.

Välislähetused

14.–16. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb India uudistekanali WION ülemaailmsel konverentsil Dubais Araabia Ühendemiraatides.

15.–16. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas osaleb Balti riikide ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Varssavis Poolas.

15.–17. mai
Põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ja aseesimees Eduard Odinets osalevad rände väljakutsetega tegeleval konverentsil Pariisis Prantsusmaal.

15.–22. mai
Riigikogu liige Raivo Tamm osaleb Rahvusvahelise Astronautilise Föderatsiooni konverentsil GLEC 2022 Quitos Ecuadoris.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside