Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Rail Balticu kohta (nr 287).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ettevalmistused Eesti ELi Nõukogu eesistumiseks, kutsutud Riigikantselei ELi sekretariaadi ELi asjade direktor Klen Jäärats; ülevaade Malta ELi Nõukogu eesistumise programmist, kutsutud Malta suursaadik Eestis Charles L. Mifsud;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi 2017. a I poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ning maa-ameti esindajad; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõu osas, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; ülevaade kultuuriministeeriumi 2017. a I poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine maaeluminister Tarmo Tammega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kosmosestrateegia“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); majanduskomisjoni kevadistungjärgu tööplaanide arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Eesti Panga esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkt 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile maksukorralduse seaduse § 117 lõige 1 põhiseadusega vastuolu kohta;

riigikaitsekomisjonis – naisparlamendiliikmete ülemaailmse foorumi ümarlaud “Euroopa kaitse ja julgeolek” 25. aprillil Maltal; energiatuulikute ehitamine – tuuleparkidest ja riigikaitselisest eelhoiatusest; väljasõiduistung: kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko; seisukoha andmine ELi otsuse eelnõu kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ELi ja Hiina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Riigikogus moodustatud välisdelegatsioonide muutmine – eelnõude algatamine; väliskomisjoni kuulamiste ettevalmistamine Eesti välismajandus- ja väliskaubanduspoliitika ning strateegilise kommunikatsiooni teemadel; Riigikogu välissuhtlemise eelarve;

õiguskomisjonis kell 11.15: kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Lindorff Eesti AS, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Krediidihaldusettevõtete Liidu, SEB, Swedbanki, Notarite Koja ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ja teabeameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade kohalikes omavalitsustes toimunud rikkumistest ja korruptsiooniilmingutest, kutsutud politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti Energia välisinvesteeringud“ arutelu, kutsutud rahandusminister Sven Sester, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Belgia suursaadiku Philippe Bekega.

Välislähetused

17. – 19. jaanuar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb konverentsil “Nordic Place Branding Conference” Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside