Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimisele (nr 364) rahvusvahelise koostöö kohta organisatsiooniga INTERPOL vastab peaminister Andrus Ansip.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.30 Eesti seisukohad 19.- 20. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta; parlamentaarne nädal 20.-22. jaanuaril 2014 Euroopa Parlamendis Brüsselis;

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Riigimetsa Majandamise Keskusesse, ülevaade tegevusest;

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsus “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ kinnitamine” (553 OE), kutsutud kultuuriminister Urve Tiidus; Eesti Ajalehtede Liidu ettepanek parlamentaarse debati algatamiseks; loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse § 32 muutmise seadus eelnõu (547 SE); maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe Peastaabi esindajad; kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); arutelu kaitseväeteenistuse seaduse alusel määratud pensionist;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); tööst põhjustatud tervisekahjutuse eest hüvitise maksmise probleemid tulenevalt õigusaktide revisjoniga seotud seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas (ruum L333);

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 18. veebruaril 2014; väliskomisjoni VII istungjärgu (2014. aasta I poolaasta) tegevuskava arutelu;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE), kutsutud Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta, justiitsministeeriumi, MTÜ Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõtte tegemine erikomisjoni sügisistungjärgu tööst;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi põhimaanteede renoveerimine“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning maanteeameti, rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html (ruum L 333);

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu inimestega.
 

Välislähetused

13. – 16. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Andres Herkel osaleb ENPA monitooringukomitee ja büroo töös Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside