Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõuga (74 SE) langetatakse kodanikualgatuse toetusavalduse allkirjastamise vanuse alammäära seniselt 18 aastalt 16 aastale. Kodanikualgatuse korraldajate rühmadele siseriiklikes küsimustes abistavaks siseriiklikuks kontaktpunktiks määratakse Siseministeerium.

Võrreldes kehtiva seadusega ei muudeta riigisiseseid valitsusasutusi, kes täidavad määrusest tulenevaid kohustusi seoses toetusallkirjade kontrollimisega ning toetusavalduse üksikssüsteemide vastavuse tõendamisega.

Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab teha ettepanekuid õiguslike muudatuste kohta kõigis valdkondades, kus Euroopa Komisjon on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid (nt keskkond, põllumajandus, energeetika, transport või kaubandus).

Kodanikualgatus peab koguma üks miljon toetushäält vähemalt seitsmest liikmesriigist. Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel mõjutada EL-i poliitika kujundamist. Uus määrus kehtestati selleks, et suurendada EL-i kodanike võimalust osaleda demokraatlikus elus ja muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja taotlejate jaoks vähem koormavaks ja kasutajasõbralikumaks ning seeläbi tuua EL-i kodanikele lähemale.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE) näeb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjon, et selgitada välja, kas siseministri väidetel prokuratuuri sõltumatuse ja poliitilise kallutatuse kohta on alust ning teha ettepanekud poliitilise mõjutamisega seotud riskide maandamiseks. Komisjoni kuuluks igast fraktsioonist üks liige.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps haridusvaldkonna kohta (nr 13) ja eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9) ning keskkonnaminister Rene Kokk jäätmemajanduse kohta (nr 8).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 19. detsembril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp; olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsavargustest; Madridis toimunud COP25 kliimakonverentsist;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi asutuste ja sihtasustuste ühendamisest, kutsutud ministeeriumi kantsler Mart Laidmets; komisjoni tööst;

maaelukomisjonis – kell 12: komisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Elektrilevi juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 10. mai pöördumisest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad ning Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“; maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – 9.–11. detsembril Washingtonis toimunud NATO PA Transatlantilisest foorumist;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); ravimite kättesaadavusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, MTÜ Ravimitootjate Liidu ja Eesti Haiglate Liidu esindajad; Eesti Panga mõjuanalüüsist pensionisüsteemi muudatuste kohta, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller;

väliskomisjonis – 12. detsembril toimunud Ühendkuningriigi erakorralistest parlamendivalimistest, kutsutud Eesti Londoni saatkonna esindaja (videokonverents); arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE); esindajate nimetamisest Välisministeeriumi poolt loodavasse Arktika Nõukogu töörühma; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE); kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: rahandusministri osalusest Aidu tuulepargi vaidluses, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti rändestatistikast, kutsutud Statistikaameti esindaja.

Sündmus

Kell 19  – Eesti-Jaapani parlamendirühma liikmed kohtuvad Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside