Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kindlustusmeditsiini printsiipide kehtivuse kohta (nr 420), siseminister Andres Anvelt päästeteenuste osutamise katkemise ohu kohta lähitulevikus (nr 425) ja narkopoliitika olukorra kohta (nr 428) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja vene emakeelega laste hariduskorralduse kohta (nr 421), Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427), Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429) ning eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. – 20. aprillil toimuval mitteametlikul ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika ministrite kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku käibemaksusüsteemi kehtestamise ja teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamise pakett (COM(2017) 566-569), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 17. – 18. aprillil ja 22. – 23. aprillil toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; seisukoha andmine: teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevad eelnõud (COM (2017) 647, 648), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis Eesti metsavaru ja raiemahu 2017. aasta andmetest, kutsutud Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: rakenduskõrgharidusest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: regionaaltoetustega seonduvatest ümberkorraldustest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; haneliste poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise võimalused, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, OÜ Põhara Agro, Jõgevamaa Põllumeeste Liidu, Jahimeeste Seltsi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Eesti Ornitoloogiaühingu esindajad (ruum L262);

majanduskomisjonis – kell 11.10: mõõteseaduse eelnõu (566 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (612 OE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad; Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2017. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Panga esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; ülevaade Balti riikide ja Põhjamaade kaitsekoostööst ning arengutest Poolas ja Rumeenias, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis Välisministeeriumi personalipoliitikast Eesti välisteenistuse tugevdamisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud Vabariigi Presidendi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Kaitsepolitseiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti juhi kandidaatide suhtes seisukoha kujundamine, kutsutud siseminister Andres Anvelt; advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Riigikohtu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine: Kaitseministeeriumi järelevalve toimimisest julgeolekuasutuses ja kaitseväeluures (vastavalt Julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõige 2 ja Kaitseväe korralduse seaduse § 42), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni edasisest tegevuskavast;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamisest, kutsutud TransferWise’i esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigi ja kohalike omavalitsuste teenuste ülevaade ja jaotus pärast haldusreformi;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigiasutuste tugiteenuste tsentraliseerimine“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet külastab Tartu Ülikooli arstiteaduskonda.

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozłowskiga.

Välislähetused

14. – 18. aprill
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer osalevad Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korraldataval Globaalsel Parlamentaarsel Konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

15. – 17. aprill
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub riigi ja ettevõtjate innovatsioonipoliitikaga Helsingis Soomes.

16. – 19. aprill
Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Rheinland-Pflatzi liidumaa Maapäeva presidendi kutsel visiidil Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside