Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Michalile on esitatud arupärimine mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse teenuse osutamise kohta 2016–2017 (nr 122). Ligile esitatud arupärimised on tehnika-, täppis- ja loodusteaduse alase huvihariduse edendamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 125) ning üldhariduskoolide finantseerimise kohta lastevanemate rahast (nr 127).

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13: Eesti Euroopa Liidu eesistumine: Riigikogu roll; seisukoha andmine: Prantsuse Rahvusassamblee Euroopa Liidu asjade komisjoni sotsiaalse korporatiivse vastutuse algatust puudutav ettepanek; seisukoha andmine: Avalik konsultatsioon, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb relvade omandamist ja valduse kontrolli, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) (ruum L332);

kultuurikomisjonis kell 11.10: Teadus- ja Arendusnõukogu raporti järgsed Haridus- ja Teadusministeeriumi planeeritud tegevused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Keele Instituudi esindajatega, kutsutud Eesti Keele Instituudi esindajad;

maaelukomisjonis kell 13: ühisistung riigieelarve kontrolli erikomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik, justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine; Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kodakondsuse seadust puudutava kirja arutelu; Riigikogu otsuse „Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (179 OE) kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe;

rahanduskomisjonis – kohtumine Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); NATO rahvusvahelise sõjalise staabi ning poliitika ja võimete osakonna tegevusest, kutsutud kindralmajor Neeme Väli;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: turvalisuspoliitika põhisuundade lõpparuanne; siseminister Hanno Pevkuri ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate esindaja, justiitsministeeriumi esindaja; võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade jälitusametkonna tegevusest ja järelevalve tõhususest, planeeritavad tegevused aastaks 2016, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigihangete üle riikliku järelevalve teostamine, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 13: ühisistung maaelukomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 15.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert kohtuvad Belgia Kaitseväe juhataja kindral Gerard Van Caelenberge´ga .

Välislähetused

11. – 15. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

15.- 17. veebruar

Majanduskomisjoni liige Maris Lauri osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Brüsselis.

15.- 17. veebruar

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ühendkuningriigis Wilton Parki rahvusvahelisel julgeolekuseminaril.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside