Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (332 OE). Eelnõu esitamine tuleneb ajaolust, et senine Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liige Andres Sutt nimetati 26. jaanuaril ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks ning tema volitused Riigikogu liikmena peatusid. Eesti Reformierakonna fraktsioon tegi 9. veebruaril rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Jürgen Ligi.

57 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal“ eelnõu (333 AE). Avaldusega rõhutatakse vajadust välja töötada Euroopa Liidu liikmesriikide huve esindav ja ühiseid seisukohti kaitsev välispoliitika suhtlemiseks Venemaaga. Samuti kutsutakse avaldusega Euroopa Liidu liikmesriike toetama ja kaitsma kodanikuühiskonda Venemaal.

Avalduses tuuakse välja järeldus, et Venemaaga suheldes tuleb olla põhimõttekindel ning seista nende väärtuste eest, mille kaitsmiseks on Euroopa Liit loodud – kaitsta inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdõiguslikkust, õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi.

Euroopa Liidul tuleb teha ühiste väärtuste kaitsmisel konstruktiivset koostööd oma suurimate partnerriikidega, kelleks on Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja teised lääneriigid, et ühiselt kujundada efektiivne sanktsioonipoliitika, mis sunniks Venemaad loobuma agressiivsest välispoliitikast oma naaberriikide suhtes ning paneks täitma rahvusvaheliselt võetud kohustusi nii teiste riikide kui ka oma kodanike eest. Avalduses tuletatakse meelde, et Venemaa on järjekindlalt rikkunud 1996. aastal Euroopa Nõukogu liikmesriigiks astudes võetud kohustusi, sealhulgas kohustust kaitsta demokraatiat, õigusriiki ning täita Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid.

Riigikogu avalduses mõistetakse hukka Venemaa jõustruktuuride vägivald korruptsiooni ja inimõiguste rikkumiste vastu meelt avaldanud kodanike suhtes ning nõutakse Venemaa põhiseadusega lubatud kodanike põhiõiguste kaitsmise eest süüdi mõistetud poliitvangide vabastamist.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle COM(2020) 787, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“ (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Põllumajandus- ja Toiduameti juhtkonnaga, kutsutud Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: majandus- ja taristuministri tööplaanist, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ülevaade Euroopa poolaasta protsessist; Rahandusministeeriumi ülevaade Taaskäivitamise kava (RRP) hetkeseisust;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseministeeriumi uuest kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikme nimetamine;

väliskomisjoni videoistungil – välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril, Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; väliskomisjoni ettekandest välispoliitika arutelul;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE), väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Eesti Advokatuuri esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule haldusasjas nr 3-20-129;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; erakorralisel istungil – kell 13.40: esimehe ja aseesimehe valimine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kevadistungjärgu töökavast ja komisjonile laekunud avaldustest;

korruptsioonivastase erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni käsitluses olevatest ja kevadise istungjärgu teemadest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; Riigikontrolli tegevuse tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L333 ja videosild).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside