Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441) ja idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise (nr 445) ja Riigikogus 15. jaanuaril vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (COM(2018) 447), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted (COM(2018) 346), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: direktiivi eelnõu alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise kohta (COM(2018) 334), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade taksoteenuse arengutest kokkuleppevedude regulatsiooni sätestava seaduse jõustumisest aasta hiljem;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see lubab riigi eriplaneeringu koostamise korraldajal sõlmida lepingu riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga riigi eriplaneeringu tellimise ja planeerimisseaduse § 4 lg 2 p-s 5 nimetatud mõjude hindamise kulude katmiseks ning PlanS § 27 lg-te 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 kohta (PSJV 5-18-4);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu (683 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 3. – 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, ülevaade 8. – 11. oktoobril toimunud kaitseministri töövisiidist Afganistani, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine majanduskomisjonile ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga;

rahvastikukriisi lahendamise ja riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjonide ühisistung – kell 13.30: ruumiloome ekspertrühma raportist, kutsutud Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer, kaaskoostaja Kaidi Põldoja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub endiste Gruusia suursaadikute delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Uku Särekanno peab küberturvalisuse kuu puhul toimuvatel kübertalgutel loengu küberturbe soovitustest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside