Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade (ühtekuuluvus) nõukogu istungil, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 16. – 17. novembril toimuval Euroopa Liidu turismiministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Kohustuslik pesitsusrahu looduskaitseseadusesse!“;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: kõrghariduse rahastamise teemalisest olulise tähtsusega riiklikust küsimusest;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine EL asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu maapiirkondade arengu pikaajalise visiooni aastani 2040 teatise kohta – COM(2021) 345, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele elektrienergia hinnatõusu vähendamiseks“ eelnõu (429 OE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (434 OE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE); ELAKile arvamuse andmine. Eesti seisukohad kestliku rahanduse strateegia teatise, rohevõlakirjade standardi loomise määruse eelnõu ning delegeeritud määruse osas, mida finants- ja mittefinantsettevõtjad peavad avaldama oma tegevuse kestlikkuse kohta-  – COM(2021) 390; COM(2021) 391; C(2021) 4987; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (428 OE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni ning Eesti Ametiühingute esindajad; ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjonis – kell 11.15: töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele füüsilise tõkke kiirkorras ehitamiseks“ (435 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheriga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsiooniennetamise teemadest Justiitsministeeriumi haldusalas, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia, Maa-ameti, Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi DG MOVEi, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine kirjastuse Argo esindajatega.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti suursaadiku Ross Alleniga (A. Rei nõupidamisruum).

Välislähetus

11. – 15. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb presidendi- ja parlamendivalimiste vaatlemisel Bulgaarias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside