Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (17 SE) plaanitakse suurendada elatisabi suurust ja vähendada vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi.

Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2024 elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Eesti ühe vanemaga pered on võrreldes teiste peretüüpidega suurimas vaesuses – kolmandik üksikvanema leibkondadest elab suhtelises vaesuses.

Eelnõu järgi on alates 1. jaanuarist 2024 lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus.

Eelnõuga soovitakse alates 1. juulist 2023 tunnistada kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mille järgi makstakse lasterikka pere toetust kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kuna regulatsioon on jõudnud kehtida vaid mõned kuud, puudutab see muudatus väheseid peresid.

Samuti loobutakse 1. maist 2024 jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse indekseerimisest pensioniindeksiga.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: paketi Eesmärk 55 hetkeseisust ja rohepöörde tegevusplaanist, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja Riigikantselei rohepoliitika koordinaator; Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu esitamine; Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu uute liikmete nimetamine“ eelnõu esitamine;

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: komisjoni teatised, mis käsitlevad kalanduspoliitika tulevikku ja kalandussektori energiaüleminekut – COM(2023) 100, COM(2023) 102, COM(2023) 103, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad juhilubade reeglite muutmise ja liiklusreeglite parema jõustamise eelnõude kohta (teeohutuse pakett) – COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 128, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kohtumine Riigi Infosüsteemi Ameti juhtidega;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE); tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE);

väliskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu avaldus „Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks“ (90 AE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu esitamine; Eesti ja Hiina suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Hannes Hanso;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhi Steven-Hristo Evestusega (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi rahanduse seisust (olulise tähtsusega riikliku küsimuse korraldamisest), kutsutud Eesti Panga, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Rahandusministeeriumi esindajad ning majandusekspert Indrek Neivelt, majandusanalüütik Peeter Koppel ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Maardu Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – kultuurikomisjon kohtub Tšehhi parlamendi esimese aseesimehe Jiří Drahoši ja Tšehhi senati kultuurikomisjoniga.

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali kohtub Tšehhi parlamendi meediakomisjoniga.

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Uruguay parlamendi tulevikukomisjoni delegatsiooniga.

Kell 15 – August Rei sünniaastapäeva loomekonkursi osalejate tänamine ja võitjate väljakuulutamine.

Kell 15.45 – Riigikogu esimene aseesimees Toomas Kivimägi kohtub Tšehhi parlamendi esimese aseesimehe Jiří Drahošiga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 16 – rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann kohtub Portugali suursaadiku Francisco Vaz Pattoga.

Välislähetused

12.–15. mai
Riigikogu liige Martin Helme osaleb esimesel ülemaailmsel parempoolsete parteijuhtide konverentsil Lissabonis Portugalis.

14.–16. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta ja aseesimees Maria
Jufereva-Skuratovski
 osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogul (COSAC) Stockholmis Rootsis.

14.–16. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas osalevad Balti riikide, Põhjamaade, Poola ja Saksamaa parlamentide kaitsekomisjonide iga-aastasel julgeoleku ja riigikaitse foorumil Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside