Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele vägivallaohvrite abistamise kvaliteedi tagamise (nr 428) ja perevägivalla ohvrite ja nende lastele vaimse tervise toe pakkumise kohta Lääne-Virumaal (nr 489) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Arupärimisele Eesti elamufondi renoveerimise (nr 592), Eesti liikluse olukorra (nr 593) ja riigiteede liikluskorralduse kohta (nr 608) vastab kliimaminister Kristen Michal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/2302, et tõhustada reisijate kaitset ning lihtsustada ja selgitada direktiivi teatavaid aspekte (pakettreisi direktiiv), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide „Üks aine, üks hindamine“ algatuste pakett, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb plastgraanulite kao vältimist mikroplastireostuse vähendamiseks, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute ajal ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1255/97 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005 COM(2023) 770, kutsutud Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.30: Eesti seisukohad 17.–18. aprillil toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõtte määruse muudatuse kohta ja ülevaade eestikeelsele õppele üleminekust, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise hetkeseis, kutsutud Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise hetkeseis, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (387 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (403 OE); kollektiivne pöördumine „Jah hoiu-laenuühistutele, ei võõrpangastamisele!“; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kaitsetööstuspargi rajamise arengud ja laskemoona tootmiseks vajalike tingimuste loomine, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaadid ja aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; arengud Hollandi uue valitsuse moodustamisel, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Lauri Kuusing;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni töökava;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikohtu suuniste rakendamine e-valimiste läbipaistvuse tagamiseks ja korruptsioonivõimaluste välistamiseks, kutsutud riigi valimisteenistuse, Riigi Infosüsteemi Ameti ja MTÜ Ausad Valimised esindajad ning vandeadvokaat Paul Keres (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eestikeelsele õppele üleminek, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja rahandusminister Mart Võrklaev ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu, kohalike omavalitsuste ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse kohtub Ukraina Ülemraada põllumajandus- ja maapoliitika komisjoni esimehe Oleksandr Gaiduga (videosild).

Kell 14.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb rahvusvahelisel Mudel-Euroopa Parlamendi simulatsioonmängul (ministeeriumide ühishoone).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osaleb Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikul õhtusöögil (Tallinna Kruiisiterminal).

Välislähetused

14.–17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Aleksei Jevgrafov (14.–18. aprill), Eerik-Niiles Kross, Tõnis Lukas ja Reili Rand osalevad assamblee kevadistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

14.–17. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Briti-Iiri Parlamentaarse Assamblee istungil Wicklows Iirimaal.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside