Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend. Selle puudumisel palume Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra

Riigikogu liikmete arupärimistele energiaarvete hüvitamise kohta (nr 108), personalikaose kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) ja tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale (nr 110) vastab peaminister Kaja Kallas, Valgevene transiidi soodustamise kohta (nr 104) vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning maagümnaasiumide- ja põhikoolide sulgemise kohta (nr 111) vastab riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine majanduskomisjonile energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi ning Keskkonnaõiguse Keskuse esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Gümnasistide pöördumine“, kutsutud kollektiivse pöördumise ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: teede rahastamisest ja päikeseenergia võrku ühendamisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); tehnoülevaatuspunktide tööst ja järgmise perioodi lepingutingimustest, kutsutud Transpordiameti peadirektor Kaido Padar;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE), arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapaketi seadusandlike eelnõude, rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamist käsitlevate eelnõude ja rände välismõõtme kohta, kutsutud siseminister Kristian Jaani; kollektiivsest pöördumisest „Umbusaldame peaminister Kaja Kallast“, kutsutud algatajate esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 11.45: riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE); Eesti kaitseväe osalusest rahvusvahelistes missioonides, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 15. veebruaril, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE), meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Laevaomanike Liidu ja OÜ Consolato del Mare õigusbüroo esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Politsei ja Piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE);

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Justiitsministeeriumi tegevus ja plaanid riikliku korruptsioonivastase tegevuse koordineerimisel, kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele staatus ja seisund Eesti kõrghariduses ja teaduses, kutsutud Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi sotsiolingvistika kaasprofessor Martin Ehala.

Sündmused

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumuraga.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Hispaania parlamendi väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside