Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja president Kersti Kaljulaid.

Piduliku meeleolu loob Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Head ajakirjanikud, palume piduliku sündmuse puhul vastavalt riietuda.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videokohtumisel – kell 14: Eesti seisukohtadest 16.–17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohtadest 18. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite (tööstus ja siseturg) istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi töökavast ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Riigikontrolli, Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindajad; Eesti Maaparandajate Seltsi kirjast, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindajad (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (222 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Urmas Volens; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu (212 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil – kell 11.15: 2020. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Martin Helme (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – mereseire arengutest, kutsutud Riigikantselei riigi merelise ressursi arenguperspektiivide töörühma ja Riigikantselei esindajad; kriisi mõjudest kaitsekulule, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalministri tegevusplaanidest ja valmisolekust COVID-19 tegelemiseks, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; rahvastikuministri tegevusplaanidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile nõukogu soovituse eelnõu kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid COM(2020)277, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti tegevustest Valgevene kodanikuühiskonna toetamisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise eelnõu (215 SE) ning väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohast Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: julgeolekuasutuste eelarvetest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik, siseminister Mart Helme, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja Välisluureameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuste väljatöötamiskavatsusest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskirjast komisjoni ettepanekutele;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb COSACi esimeeste videokonverentsil.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab Eesti Üliõpilaskondade Liidult vastu rahvaalgatuse „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“ (Lossi plats).

15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu istungite stenografeerimise süsteemi Hans tutvustamine (Riigikogu konverentsisaal). Pressikonverentsist toimub veebiülekanne.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside