Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Päevakorra järgi vastab kell 15 riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Küsimused puudutavad minkide pidamise korraldust ning riigieelarve täitmist keskkonnaministri valitsemisalas 2012. aastal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta; arvamuse andmine ELi otsuse eelnõu kohta, millega lubatakse komisjonil alustada läbirääkimisi ELi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise investeerimislepingu üle; Eesti seisukohad 18. oktoobril (väliskaubandus) ja 21. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil ning 22. oktoobril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

keskkonnakomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) keskkonnaministeeriumi valitsusala; arutelu saastavate tootmisettevõtete paiknemisest elumajade läheduses ning piirmäärade karmistamisest;

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Haridusinvesteeringute juhtimine”, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); maaelukomisjoni delegatsiooni visiidi ettevalmistamine rahvusvaheliseks põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäituseks „Internationale Grüne Woche 2014“;

majanduskomisjonis – kell 11.45 Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 ELi määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta ning ELi määrus ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta, arvamuse avaldamine ELi asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 251 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõu “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande heakskiitmine” (476 OE), kutsutud riigikontrolör Alar Karis; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) justiitsministeeriumi valitsemisala, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „Riigikaitse lai käsitlus“ vahearuande tutvustamine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE), MTÜ Eesti Apteekrite Liidu ja MTÜ Eesti Apteekide Ühenduse ühispöördumise arutelu; rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

õiguskomisjonis – EL-i määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta ja ELi määrus EL-i Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine (ruum L 335);

Sündmused

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab teatrifestivali Kuldse Mask (Rahvusooper Estonia)

 

Välislähetused

10. – 15. oktoobrini

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni liige Sven Mikser osalevad NATO parlamentaarse assamblee aastaistungil Dubrovnikus, Horvaatias.

12. – 16. oktoobrini

Riigikogu liige Väino Linde osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee sügisistungil ja alalise komitee istungil Montenegros.

13. – 15. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Parlamentidevahelise Kosmose Konverentsi (EISC) 15. istungjärgul Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
14. oktoober 2013

 

Tagasiside