Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (61 SE) säilitatakse Ühendkuningriigi juhiloa omanikele aasta vältel pärast Brexitit Eesti teedel sõiduõigus. Seaduse sihtrühmaks on potentsiaalselt 1397 (PPA andmed 1. augusti seisuga) kehtivat ID-kaarti omavat Ühendkuningriigi kodanikku.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 17.–18. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil (s.h artikkel 50 ülemkogu), kutsutud peaminister Jüri Ratas; Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus: koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine õiguskomisjonile „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (53 OE) kohta; kompostimise tehnoloogiatest;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2020. a riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Kultuuriministeeriumi osast ning Kultuuriministeeriumi 2019. aasta II poolaasta eelnõudest ja teemadest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: jätkusuutlikust arengust maapiirkondades, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liidu, Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maaelu Edendamise SA ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA tutvustus, kutsutud OSKA esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (43 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saare; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja kultuuriminister Tõnis Lukas;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitselistest sundkoormistest, kutsutud Kaitseressursside Ameti esindajad; ajateenistuse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) sotsiaalvaldkonda puudutavast osast, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-42;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: organiseeritud kuritegevusest Eestis, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ning Politsei- ja Piirivalveameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingoga; erikomisjoni eelmisel istungil tõstatatud teemadest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade juhatuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti alkoholipoliitikast, kutsutud Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab hõimupäevade näituse „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“ (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Riigikogu liikmed Signe Riisalo, Jaak Juske, Tiit Kala ja Riina Sikkut osalevad XLI Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal (13.–18. oktoober).

Välislähetused

11.–14. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Riigikogu delegatsiooni liikmed Leo Kunnas, Ants Laaneots ja Sven Sester osalevad NATO PA aastaistungil Londonis Suurbritannias.

12.–16. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Aivar Kokk ning delegatsiooni liikmed Helle-Moonika Helme, Toomas Kivimägi (12.–17.10) ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 141. assambleel Belgradis Serbias.

13.–15. oktoober
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb NB8 kohtumisel Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestega Stockholmis Rootsis.

14.–17. oktoober
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus peab ettekande Globaalse Julgeoleku foorumil Dohas Kataris.

14.–20. oktoober
Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosoleku raames toimuval parlamentaarsel seminaril Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside