Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Hanno Pevkur uussisserändajate keeleõppe kohta (nr 275); haridus- ja teadusminister Maris Lauri õpetajate palga kohta (nr 257) ja õpetajate tööaja ja palgaarvestuse kohta (nr 264); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kehtiva kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta (nr 258), maaettevõtetele esitatavate põhjendamatute nõuete kohta (nr 256) ja ravijärjekordade lühendamise kohta (nr 261).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; lauluväljaku detailplaneeringu arutelu, kutsutud Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade arengutest Türgis, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE); ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid;

väliskomisjonis – Eesti küberjulgeoleku strateegia, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung teabeametisse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arutelu OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõudeotsusega seonduvate asjaolude üle, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse endine juhatuse liige Maria Alajõe ning endine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste hoonestatud kinnisvarast ja selle haldamisest“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Välislähetused

13. – 15. november
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil Hamburgis, Saksamaal.

13. – 15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Johannes Kert, Oudekki Loone ja Toomas Jürgenstein osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide (COSAC) konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

13. – 16. november
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb maailmanäitusel Smart City Expo Barcelonas, Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside