Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Kaja Kallas esineb 2022. aasta ettekandega riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Riigihalduse minister Riina Solman annab ülevaate avaliku teenistuse 2021. aasta aruandest.

Esimene lugemine – kaks eelnõu

Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (668 SE) soovitakse tõsta uuest aastast koolilõuna miinimummaksumus õpilase kohta ühelt eurolt 1,5 eurole päevas.

Algatajate sõnul ei ole kõrge inflatsiooni ja kiire hinnatõusu tõttu seniste summade eest võimalik koolitoidu kvaliteeti hoida. Toetuse alammäära suurendamine aitab nende sõnul tagada, et koolilõuna oleks tervislik ja maitsev ning õpilastele jätkuvalt tasuta kättesaadav. Viimati tõstis riik koolitoidu toetust 2018. aastal.

Majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE) annab kohalike omavalitsuste ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele võimaluse osta elektrimüüjalt kuni 2026. aasta 30. aprillini elektrit Konkurentsiameti reguleeritud hinnaga ehk universaalteenusena.

Kui valla ja linna ametiasutused saavad osta elektrienergiat universaalteenuse hinnaga piiramatult, siis nende hallatavatel asutustel on mahupiirang aastas kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses. Universaalteenuse kasutamiseks tuleb asutusel sõlmida universaalteenuse müüjaga uus hankeleping. Olemasoleva lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul tuleb vajadusel tasuda lepingut sõlmides kokku lepitud leppetrahv.

Riigikogu on juba varem kehtestanud universaalteenuse regulatsiooni kodutarbijatele ning mikro- ja väikeettevõtjatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja isikutele, kes vahendavad elektrit universaalteenuse tarbijaile.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kestlike toodete algatuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete määruste kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli audit „Omavalitsuste teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kestlike toodete algatuste kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2022. aasta lisaeelarve vahendite muudatused seoses LNG vastuvõtuvõimekuse loomisega, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut; finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE); 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (708 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; kollektiivne pöördumine „Nõuame, et kehtestatakse koheselt kõikidele müüdavatele toidukaupadele käibemaksu määraks 0%“;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja kaasatute esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (646 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 15. novembril toimuval kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Balti Assamblee uue liikme nimetamine; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks, eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu (713 SE) ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE), kutsutud Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsiooniriski maandamine laste vastu suunatud raskete kuritegude menetlemisel, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri lastekaitsegrupi esindaja; haldusmenetluse rakendamine avalikest vahenditest finantsteenuste lepingute sõlmimisel;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: riigikaitsekomisjonile julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE) kohta arvamuse andmine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaade „Eesti tervishoiu suundumused“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, tervise- ja tööminister Peep Peterson ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Haiglate Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad riigikaitse juhtide konverentsil „Kuidas võidame järgmise sõja?“, kus komisjoni aseesimees Leo Kunnas osaleb ka paneelarutelul „Kas ja kuidas sunnib Venemaa sõda Ukrainas meid oma riigikaitse mudelit muutma?“ (Saku suurhall).

Välislähetused

13.–15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm ja liige Kalle Grünthal osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi täiskogul Prahas Tšehhis.

14.–18. november
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester on visiidil Bakuus, kus tal on kohtumised Aserbaidžaani parlamendis ja presidendi kantseleis.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside