Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus – haldusreformi seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130), töökohtade ja suurkoondamiste kohta (nr 158) ja väljarände kohta sõjaolukorras (nr 159); siseminister Hanno Pevkur piirikontrolli võimekuse kohta Eesti sadamates (nr 161); rahandusminister Sven Sester Eesti maksukeskkonna kohta laevandussektoris (nr 145) ja riigieelarve puudujäägi kohta (nr 155).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine prospektimääruse eelnõule, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; jätkub ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 17.-18. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kutsehariduse rahastamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE);

maaelukomisjonis – statistikaameti ülevaade põllumajandussektori ja piirkondlikust statistikast, kutsutud statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega keelatakse peibutuspardid (177 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); Riigikogu liikme I. Gräzini kiri, mis puudutab Riigikogu otsuse „Eesti Panga reservkapitali suurendamine“ (183 OE) põhiseaduspärasust;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ettekanne „Majandusülevaade ja riigieelarve täitmine 2015“; kohtumine statistikaameti esindajatega;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 11.10: elanikkonna kaitse, kutsutud Riigikantselei ja siseministeeriumi esindajad (ruum L333);

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rändekriisist, kutsutud politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsiooni vältimise meetmed riigi äriühingutes, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditiaruande „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ otsuse arutelu; Riigikontrolli auditiaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ otsuse arutelu; lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise teema edasine tegevus (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Kanada suursaadiku Alain Hausseriga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse nurgakivi asetamise tseremoonial Viljandis.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni liikmete kohtumine Tallinnas resideeruvate kaitseatašeedega (ruum L241).

Välislähetused

  1. – 18. märts

Riigikogu liige Mailis Reps osaleb ÜRO naiste staatuse komisjoni 60. istungil New Yorgis.

  1. – 14. märts

Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis.

  1. märts

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb NATO-teemalisel arutelul Helsingis.

  1. – 15. märts

Riigikogu liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside