Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. – 23. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018) 51), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 17. mail toimuval Euroopa Liidu Lääne-Balkani tippkohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta COM(2018), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: mälestistalude ühispöördumine, kutsutud pöördumise algatajate, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Rahandusministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maanteede olukord ja liiklusohutus, Rapla valla Vaopere küla kiri, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Vaopere küla, Rapla Vallavalitsuse ja Kose Vallavalitsuse esindajad (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); Riigikogu otsuse Riigikogu otsus „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ (620 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse maksustamise paketi kohta C(2018) 1650; COM(2018) 146; COM(2018) 147; COM(2018) 148;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja hoolekandeasutuste esindajad;

väliskomisjonis ülevaade riikidevahelistest koostöövõrgustikest Euroopa innovatsioonipoliitika näitel, kutsutud Copenhagen Business Schooli esindaja; valitsuse algatatud „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE), kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling ning Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ning Tartu Ringkonnakohtu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: koostööst piiril, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikantselei avaliku sektori innovatsiooni rakkerühma ülevaade ja tegevused, kutsutud rakkerühma ja Riigikantselei esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne foorumil „Riik ja omavalitsus täna ning vaade tulevikku 10 teesi – mis edasi?“ (Tallinna Ülikool).

Kell 14 – „Rahvastikupoliitika põhialuste 2035“ tutvustamine, avasõnad ütleb rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, dokumenti tutvustavad rahvastikupoliitika töörühma gruppide juhid Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur professor Allan Puur, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru ning Tallinna Ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Riigikogu liikmed Karin Tammemägi, Helmut Hallemaa, Keit Pentus-Rosimannus ja Deniss Boroditš osalevad 13. – 19. mail XXXVIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

7. – 21. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Malawis, Rwandas ja Zambias.

13. – 14. mai
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja aseesimees Toomas Kivimägi osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide energia komisjonide esimeeste kohtumisel Sofias Bulgaarias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside