Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE).

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 17. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 18. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“, kutsutud Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: maa- ja rannarahva pöördumine, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Keskkonnaministeeriumi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Liivi Lahe Kalanduskogu esindajad; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ (387 OE); kollektiivsetest pöördumistest „Riigieksamid vabatahtlikuks!“ ja „Sooritada riigieksamid 2021. aastal ainult õpilaste tahtel ja valiku põhjal“, Haridus- ja Teadusministeeriumi esialgne ülevaade 2021. aasta eksamite korraldusest ja statistikast, kutsutud kollektiivsete pöördumiste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel videoistungil – kell 12: Eesti mereala planeeringu ja mõjude hindamise aruande eelnõust, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: EKRE 7. juunil juhatusele esitatud protestist; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: pandikirjade seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); kollektiivsest pöördumisest „Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve“;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.05: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Noortele tasuta menstruaaltarvikud“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); kollektiivsest pöördumisest „Peatame Eestis toksilisi aineid sisaldavate maskide levitamise“ (komisjoni ruum ja videosild);

väliskomisjoni videoistungil – ühisistung Rootsi parlamendi Riksdagi väliskomisjoniga;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“, kutsutud Erakond Eestimaa Rohelised esindaja; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigikohtu, Harju Maakohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Prokuratuuri ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud dokumentidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 14. mai, 20. mai ja 8. juuni istungite jätkuarutelu; komisjoni aruandest Riigikogule; Riigikogu liikmete heade tavade uuendamisest; huvide deklareerimisest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikogu rollist ja pädevusest riigieelarve kujundamise ning otsustamise protsessis, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild); Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad; riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruandest.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas asetab leinapäeva puhul pärja küüditamisohvrite mälestusmärgi juurde Pääskülas.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Soome suursaadiku Timo Kantolaga.

Kell 13.15 – Eesti-Norra parlamendirühm kohtub Norra suursaadiku Else Berit Eikelandiga.

Välislähetus

14.–16. juuni
Riigikogu esimees Jüri Ratas, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kultuurikomisjoni liige Helle-Moonika Helme on Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside