Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE).

Eelnõu näeb ette panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine muu riigielu küsimus: „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“. Kanda hääletamissedelile küsimus: „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“ ja lahtrid vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: 16. detsembril toimuvast eurorühma kohtumisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks“, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: kestlikkust toetav kemikaalistrateegia „Mürgivaba keskkonna loomise suunas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 17. detsembril toimuval EL keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rain Epler; Eesti seisukohad 15.–16. detsembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja keskkonnaminister Rain Epler;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade kohta seoses kestlikkust toetava kemikaalistrateegiaga „Mürgivaba keskkonna loomise suunas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil – Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 (TAIE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, Tartu Ülikooli ja Tööandjate Keskliidu esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: komisjoni tööst (ruum L332);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei ja Maaeluministeeriumi esindajad; kalanduse individuaalkvoodid, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); kokkuvõte rahanduskomisjoni tegevusest IV istungjärgul (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – olulise tähtsusega riiklikku küsimuse algatamisest 2021. aasta 9. veebruaril teemal „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul; Euroopa Liidu tulevikusuhetest Ühendkuningriigiga, kutsutud Välisministeeriumi ja Eesti Londoni saatkonna esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; kohtumine riigi peaprokuröri Andres Parmasega, kutsutud ka Justiitsministeeriumi esindaja;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppekirjanduse tellimisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte komisjoni 2020. aasta töödest ja 2021. aasta plaanidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; läbipaistvuse tagamine kriisimeetmete elluviimise jätkamisel; läbipaistvuse tagamine nn katuserahade andmisel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Hariduse tugiteenuste kättesaadavus“, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik, Haridus- ja Noorteameti ning Riigikontrolli esindajad; arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava kestliku Eesti valdkonnast, kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni president Aadu Must ja delegatsiooni liige Johannes Kert osalevad videosilla vahendusel Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumite aastakohtumisel.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tšehhi suursaadiku Gabriela Tomankovaga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside