Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung

Kõnega esinevad Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Piduliku meeleolu loob Eesti Filharmoonia Kammerkoor dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) eesmärk on vähendada bürokraatiat ja riigiasutuste töökoormust, samuti täpsustada veekogu mõistet ja muuta nitraaditundlikul alal sätestatud piirangud selgemaks.

Valitsuse algatatud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (383 SE) viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsiooni vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõu (387 OE).

Kultuurikomisjon teeb eelnõuga ettepaneku kinnitada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida järgmiselt: Tartu Südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus.

Eesti Kultuurkapitali seaduse kohaselt toetab Kultuurkapitali nõukogu vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud pingereale riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Üheaegselt saab toetada kuni kahte objekti. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse iga-aastaselt 60,6 protsenti Kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.

Eesti Kultuurkapitali vahenditest on Riigikogu 1996. aasta otsuse alusel rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust: Kumu kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saal. Tänaseks on Kumu kunstimuuseumi ehitamine tasutud. Eesti Kultuurkapital saab oma osa Eesti Rahva Muuseumi ehituse rahastamisest tasutud prognooside kohaselt 2022. aasta juuliks ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saali osa saab tasutud 2022. aasta märtsiks. Seejärel on võimalik asuda käesoleva otsuse eelnõu alusel pingeritta seatud objektide ehitamise ja renoveerimise rahastamise juurde.

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) eesmärgiks on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust. Senise regulatsiooni kohaselt tohib siseriikliku taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumisel osaleda vaid selline tootmisseade, mis ei ole enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud. Muudatuse kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja, motiveerimaks selliseid tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid. Sellisel juhul võib vähempakkumise võitjale maksta toetust iga vähempakkumise kohta kuni kolme aasta jooksul alates vähempakkumise objektiks olnud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise alustamisest.

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: komisjoni töökorraldusest sügisistungjärgul; COSACi küsimustikust;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi teise poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse INFR(2021)4029 C(2021)2217 (Loodusdirektiivi ja keskkonnamõju hindamise direktiivi teatavate sätete mittevastav ülevõtmine ja halb kohaldamine) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; kultuuri arengukava 2021–2030 (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE), transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE); kollektiivsest pöördumisest „Peatame Rail Balticu“;

rahanduskomisjoni videoistungil  – kell 11.15: Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust – COM(2021) 189;

riigikaitsekomisjonis – Valgevenest tulenevast migratsioonisurvest Leedule ja Lätile ning selle edasisest prognoosist, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Kaitseministeeriumi esindaja; Läänemere gaasitorustike süsteemiga seotud energia-, julgeoleku- ja keskkonnariskist (2-7/21-174);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik (ruum L333);

väliskomisjonis – komisjoni töökavast sügisistungjärgul; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Riigikohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Harju Maakohtu, Prokuratuuri ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: sügishooaja töökavast; komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE); vastustest Vabariigi Presidendi ja Riigikogu juhatuse esinduskulude kohta; sügisese istungijärgu teemadest; komisjonile saabunud pöördumistest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kell 13.30: Riigikontrolli ülevaatest riigi kinnisvarapoliitika kohta, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, riigihalduse minister Jaak Aab ning AS Riigi Kinnisvara ja Riigikontrolli esindajad; istung on alates kell 13.30 avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel oglu Maharramov’iga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu Õiguskantsleri aastaülevaate.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside