Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Haigekassa juhtimise muutmise kohta (nr 375).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 15. novembril toimuvast üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) istungist, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; ülevaade 17. novembril toimuvast majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve-ECOFIN) istungist, kutsutud rahandusministri eriesindaja EL eelarve küsimustes Märt Kivine; ülevaade 20. – 21. novembril toimuvast haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungist, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

keskkonnakomisjonis – maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus eelnõu (509 SE); liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) sätete, millega kavandatakse kehtestada tubakatoodete nähtava väljapaneku keeld jaekaubanduses, põhiseaduspärasuse kohta; kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõud 538 OE, 539 OE, 540 OE, 541 OE, 542 OE, 543 OE, 544 OE, 545 OE, 546 OE, 547 OE, 548 OE, kutsutud Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigiprokuratuuri esindajad; kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, ASi Lindorff Eesti, Krediidihaldusettevõtete Liidu, Julianus Inkasso, Eesti Pangaliidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: väljasõiduistung NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusesse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Liidu toetuste ja välisabi auditeerimisest ning koostööst Euroopa Pettustevastase Ametiga, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: vigastuste ennetamine ja vähendamine, kohaliku tasandi roll rahvastiku tervise edendamisel, kutsutud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Reiter; rahvastikupoliitika töörühma moodustamine.

Sündmused

Kell 11.10 – maaelukomisjon kohtub Hiina Rahvakongressi põllumajandus- ja maaelukomisjoni delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

9. – 14. november
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb vaatlejana Somaalimaa presidendivalimistel Hargeisas.

12. – 14. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ettekandega konverentsil „NATO Talk around the Brandenburger Tor“ Berliinis Saksamaal.

12. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on visiidil Helsingis, et tutvuda Soomes innovatsiooni tugistruktuuridega.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside