Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Istungil jätkub valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine.

Eelnõuga muudetakse kulude jaotust programmide tegevuste lõikes ning vahendite jaotust kulude ja investeeringute vahel. Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus algatada riigieelarve seaduse muutmise vahendite kogumahtu muutmata hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu.

Fraktsioonid ja saadikud esitasid eelnõule teiseks lugemiseks 88 muudatusettepanekut, lisaks tegi ühe mitmest muudatusest koosneva ja valdavalt kulusid täpsustava muudatusettepaneku rahanduskomisjon. Riigikogu alustas eelnõule esitatud muudatusettepanekute läbivaatamist kolmapäevasel ja jätkas sellega neljapäevasel istungil. Neljapäevase istungi lõpuks jõuti 89 muudatusettepanekust läbi hääletada 61. Muudatusettepanekute läbivaatamine jätkub esmaspäevasel istungil.

Riigikogu liikmete arupärimistele piiritaristu (nr 195), rohepöörde mõju kohta Siseministeeriumi haldusalale (nr 230), inflatsiooni mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 313) ning käibemaksu tõusu kohta (nr 130 ja nr 112) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete arupärimistele maakoolide sulgemise (nr 108), väikekoolide säilimise (nr 291), maksupaketi terviklike mõjude (nr 229 ja nr 139), käibemaksu tõusu (nr 119), rohepöörde mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 142) ning ühtse Eesti kooli mõiste kohta (nr 275) vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kell 11.10: maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ja Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (342 SE); Metsküla kooli ja kogukonna pöördumine kultuurikomisjoni poole, kutsutud kirja autor ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (videosild); kohtumine Eesti Haridustöötajate Liidu esindajaga, kutsutud Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (videosild);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; Eesti ühistranspordi tulevikust, kutsutud ASi Eesti Liinirongid (Elron) esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: konkurentsivõime nõukogu loomisest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile rohelise kaubaveo paketi eelnõude kohta COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste, sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta COM(2023) 314, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ettepanek kaaluda RKKTS § 1522 lõike 3 muutmist;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju COM(2023) 278, COM(2023) 279; riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi, Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ja Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski; Ühendkuningriigi ja Eesti kaitsekoostöö leppest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega luuakse Euroopa puudega isiku kaart ja Euroopa puudega isiku parkimiskaart COM(2023) 512, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; pikaajaliselt kaitstud töö katseprojektist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti tegevus Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioonis (OSCE), kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Serveri- ja kontoriruumide turvalisus“, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Eesti Rahvusringhäälingu, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Lauri Hussar ütleb tervitussõnad Eesti VIII Omavalitsuspäeval. Üritusel osaleb ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (Riigikogu valge saal).

Kell 13 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt ja liige Mati Raidma kohtuvad Saksamaa Brandenburgi liidumaa parlamendi sise- ja munitsipaalasjade komisjoni delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Andrei Korobeinik kohtub Iirimaa suursaadiku James Sherryga.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi kohtub Ukraina suursaadiku Maksõm Kononenkoga.

Välislähetused

12.–13. november
Balti Assamblee (BA) president ja Eesti delegatsiooni esimees Timo Suslov osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi (BSPC) alalise kommitee töös Maribos Taanis.

13. november
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Eesti-Rootsi koostööfondi nõukogu kohtumistel Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside