Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 13. märtsiks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis Sisekaitseakadeemia kolimise kohta (nr 318); peaminister Jüri Ratas pensionireformide kohta (nr 296) ja riigivalitsemise reformimise kohta (nr 304); maaeluminister Tarmo Tamm Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315); riigihalduse minister Mihhail Korb enesemääramise õiguse kohta (nr 305), kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308), valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313) ja haldusreformi kitsaskohtade kohta Pühalepa valla näitel (nr 320).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: rahvusparlamentide EL asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistuste hetkeseis; seisukoha andmine: Eesti seisukohad rahvusvahelise ookeanide majandamise kava kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (362 OE), kutsutud keskkonnaorganisatsioonide ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade maavalitsuste haridusülesannete ümberkorraldamisest, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, Rahandusministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ebaausatest kaubandustavadest, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus;

majanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); Euroopa Komisjoni Esinduse Eestis ülevaade EL tulevikku käsitleva valge raamatu kohta ja Euroopa Komisjoni talvisest majanduspaketist;

riigikaitsekomisjonis – Tapa piirkonna arendamisest ja NATO liitlasüksuste saabumisest, kutsutud kaitseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Tapa vallavanem Alari Kirt ja 1. jalaväebrigaadi ülem Veikko-Vello Palm;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Sotsiaalministeeriumi tegevuskavadest sotsiaalkaitse valdkonnas 2017. ja 2018. aastal, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta, Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. märtsil 2017. a toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade 15. märtsil 2017 toimuvatest Hollandi parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Peep Jahilo ja Välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni delegatsiooni osalemisest 26.-28. aprillil Maltal toimuval ELi parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) (347 SE), kutsutud Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning Justiitsministeeriumi ja Advokatuuri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Luurekeskuse ülema kolonel Kaupo Rosinaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksaga, eesmärgiks on saada ülevaade, kuidas organisatsioonis on korraldatud korruptsioonivastase seaduse rakendamine, sh ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine, korruptsiooni ennetamine, kohustustest kinnipidamise kontrollimine. Samuti saada informatsiooni asjakohastest sisekontrolli või muudest meetmetest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikukriisi olemusest, kutsutud sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid ja Arenguseire Keskuse juhtivanalüütik Meelis Kitsing;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: arutelu teemal maavanemate ja maavalitsuste tegevuse lõpetamine ning nende seniste ülesannete täitmise üleminek ja ajakava, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“ arutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep, Eesti Linnade Liidu, KOV IKT Kompetentsikeskuse, e-Riigi akadeemia ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ja liige Liisa Oviir kohtuvad Uus-Meremaa suursaadiku Rodney Harrise ja Uus-Meremaa välisministeeriumi kaubanduslepete pealäbirääkija Martin Harvey’ga.

Kell 14 – Eesti-Leedu parlamendirühma kohtumine Leedu-Eesti parlamendirühmaga.

Välislähetused

13. – 15. märts
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Ungari parlamendiliikmete korraldatud konverentsil Budapestis.

13. – 15. märts
Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt osaleb Euroopa rahvusvahelise ametiühingu komitee koosolekul Brüsselis, Belgias.

13. – 15. märts
Riigikogu liikmed Barbi Pilvre, Tiit Terik, Monika Haukanõmm, Marko Šorin, Arto Aas, Anne Sulling ja Ken-Marti Vaher osalevad USA saatkonna korraldatud NATO tutvustamise programmis NATO peakorteris Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside