Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE) näeb ette moodustada riigieelarve kontrolli erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE) näeb ette moodustada Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, mis teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega, sealhulgas põhiõiguste tagamisega ja julgeolekuasutuste ning jälitusametkondade töö tõhususega, samuti nende üle teostatava järelevalvega seonduvates küsimustes. Eelnõuga nähakse ette, et erikomisjoni koosseis kujundatakse pariteetsuse printiibist lähtudes nii, et igast fraktsioonist kuulub komisjoni üks liige. Komisjon esitab vähemalt üks kord aastas Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest ja tulemustest.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE) näeb ette moodustada korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjon täidab korruptsioonivastase seaduse §-s 9 sätestatud ülesandeid ja kasutab oma ülesannete täitmiseks korruptsioonivastasest seadusest ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevaid õigusi.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 16. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kohtumine Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtkonnaga; Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamisest; Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete nimetamisest;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust; Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esindajatega, kutsutud EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus ja juhatuse liikmed;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine AS-i Operail juhatuse esimehe Raul Toomsaluga; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanekust anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: ülevaade Finantsinspektsiooni 2018. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler;

riigikaitsekomisjonis – komisjoni liikmete lähetamisest 10. – 11. juunil Stockholmis toimuvale iga-aastasele Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumile;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kohtumine sotsiaalministriga; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 14. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamisest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna tööst ja teenustest; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest.

Sündmused

Kell 11.30 – riigikaitsekomisjon kohtub Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga (ruum A. Rei);

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Kell 14 – Eesti-Iisraeli parlamendirühm kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga (ruum O. Strandman).

Kell 16 – Eesti-Hispaania parlamendirühma esimees Raivo Tamm kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga.

Välislähetus

12. – 17. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu foorumil ning ÜRO julgeolekunõukogu sessioonidel ja kampaaniaüritustel New Yorgis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside