Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Õiguskantsleri ettepanek rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja riigilõivuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Ettekande teevad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Laanet ja rahanduskomisjoni esindaja.

Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad Venemaa kodanike hääleõigust Eesti kohalike omavalitsuste valimisel Venemaa Ukraina-vastase sõja ajal (nr 624) ja Andrei Šumakovi auto väidetavat lõhkumist (nr 630), vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel istungil – kell 11.10: riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; kliimakindla majanduse seaduse eelnõu tutvustus, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kliimakindla majanduse seaduse eelnõu tutvustus, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Riigikohtule Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 29 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta; võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku Christian Veske ülevaade;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); kollektiivest pöördumisest „Peatame Kopli päästekomando sulgemise!“; 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kodumaiste puu- ja juurviljade käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu (406 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele digitaalsete teenuste maksu rakendamiseks Eestis“ eelnõu (408 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (427 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: sõjaline strateegia Ukraina võidu ja Venemaa kaotuse saavutamiseks, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaadid, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ja suursaadikukandidaadid; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Vene Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi“ eelnõu (395 OE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitusasutustes 2022. aastal teostatud pealtkuulamiste seaduslikkuse kontrollist, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: lobikohtumiste registreerimisest ja avalikustamisest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kutsutud ministeeriumi ning MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse ja riigirahanduse olukord, kutsutud Rahandusministeeriumi, eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Välislähetused

12.–14. mai
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas osalevad Põhja- ja Baltimaade ning Poola ja Saksamaa parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumil Vilniuses Leedus.

13.–14. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb OSCE PA Põhja- ja Baltimaade (NB8) saadikute kohtumisel Kopenhaagenis Taanis.

13.–14. mai
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb Friedrich Eberti Fondi korraldataval kohtumisel Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside