Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad Eesti Panga president Ardo Hansson Euroopa Keskpanga otsuste kohta (nr 210); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi teadus- ja arendustegevuse kohta riigieelarve strateegias 2017–2020 (nr 218).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kliimapoliitika põhialuste eelnõu tutvustamine, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); ülevaade Eesti brändi kontseptsioonist ja edasistest arengutest, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Hanno Tomberg ja turundusjuht Piret Reinson; Eesti seisukohad komisjoni teatise „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; kollektiivne pöördumine „Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt“;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevik, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni e-privaatsuse direktiivi hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arutelu põhiseaduse analüüsi koostamisest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuste, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad seoses Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad seoses Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõuga, mis käsitleb Privacy Shield mehhanismiga ühinenud Ameerika Ühendriikide ettevõtete andmekaitse taseme piisavust, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE);

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); ELi direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (244 OE); 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused; arvamuse andmine riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõule (202 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; 14.-15. juunil Brüsselis toimuva NATO kaitseministrite kohtumise eelteavitus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); Riigikontrolli aruanne riigi tegevusest töötute aitamisel tööle, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja justiitsministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmine õiguskantsleri ettepaneku alusel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ELi sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 (liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine) rakenduspraktikast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ja justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prokuratuuri 2015. aasta ülesannete täitmisest, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; ülevaade Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tegevusest 2015-2016;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni kevadistungjärgu tegevuse kokkuvõte; komisjoni tegevuse ülevaade mai 2015 – juuni 2016; Riigikogu liikmete ja kohtunike 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli ülesande püstitamine; komisjonile laekunud avaldustest (ruum L 246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuste mõju“ arutelu, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Marko Pomerants, veterinaar- ja toiduameti ning Riigikontrolli esindajad; Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruande kinnitamine perioodil mai 2015 – juuni 2016. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga.

Kell 12.20 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga.

Kell 13 – väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon osalevad NATO Staabielemendi (NFIU) hoone avamisel.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga. Kohtumisel osalevad väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Välislähetused

12. – 14. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Marianne Mikko (12.-13.06), Juhan Parts ja Rein Ratas osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide kohtumisel (COSAC) Haagis, Hollandis.

13. – 16. juuni

Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee 92. Rose-Roth seminaril Kiievis, Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside