Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung:

Päevakorra järgi vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts (parvlaevaliikluse tuleviku kohta, arupärimine nr 369) ning sotsiaalminister Taavi Rõivas (perearstisüsteemi, nr 365; ajateenijate ravikindlustuse, nr 366; ja kiirabireformi kohta, nr 371).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

keskkonnakomisjonis keskkonnaministeeriumi 2014. aasta I poolaasta seadusloome plaani arutelu; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni teemal; Eesti Linnade Liidu kiri hariduskulude kavandamisest 2014. aasta riigieelarves; Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine” eelnõu (529 OE); haridus- ja teadusministeeriumi 2014. aasta I poolaasta kavandatavad eelnõud, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo;

maaelukomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (544 OE) arutelu;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kaasajastatud makseteenuste kohta ja määruse eelnõu kaardimaksete vahendustasude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (534 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (540 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); riigikaitse arengukava mittesõjaliste valdkondade analüüs ja arengukava koostamine, kutsutud kaitseministeeriumi asekantsler Margus Pae; riigikaitsekomisjoni 2014. aasta töökava;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 põhiseadusele vastavuse kohta, kutsutud Töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – väliskomisjoni VII istungjärgu töökava arutelu; informatsioon Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad;

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: hinnangu kujundamine komisjonis algatatud avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise arutelu kohta (ruum L335);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13: ülevaade Riigikontrolli 2014. aasta tööplaanist, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ arutelu, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

Sündmused:

13.-15. jaanuarini on Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel Eestis visiidil Gruusia parlamendi esimees David Usupašvili koos saatva delegatsiooniga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia parlamendi spiikri David Usupašviliga.

Kell 14.20 – Gruusia parlamendi esimees David Usupašvili vastab ajakirjanike küsimustele Toompea lossi Valges saalis pärast sissekande tegemist külalisteraamatusse.

Alates 13. jaanuarist on avatud Andres Tarto aerofotonäitus „Kõrgelt leitud. Eestimaa mustrid ja kujundid“. Näitus räägib Eesti maastike erinevatest mustritest ja kujunditest, mida maa pealt näha ei saa (Toompea lossi 2. korruse fuajee).


Välislähetused:

13. – 14. jaanuar
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar osaleb Euroopa Parlamentaarse Assamblee sotsiaaldemokraatide grupi koosolekul Oslos.

Tagasiside