Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõuga (110 SE) võetakse üle ELi direktiivi (nn naasmisdirektiiv) artikkel 18. See võimaldab liikmesriigil olukorras, kus riiki saabub erakordselt suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, muuta välismaalase kinnipidamise nõudeid.

Massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras on direktiiviga lubatud riigisiseses õiguses sätestada pikemad tähtajad seadusliku aluseta viibiva välismaalase kinnipidamise õiguspärasuse kontrollimisel, pidada seadusliku aluseta viibivaid välismaalasi kinni väljaspool kinnipidamiskeskust ja loobuda perekondade majutamisel privaatsuse tagamise nõudest. Samuti on hädaolukorras põhjendatud piirata ebaseaduslikele sisserändajatele osutavate teenuste hulka.

Politsei ja Piirivalveameti (PPA) hinnangul on massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorraga tegemist, kui Eesti peab lühikese aja jooksul vastu võtma vähemalt 3000 välismaalast.

Eelnõu võimaldab tõkestada erakordselt suure hulga välismaalaste ebaseaduslikku sisse- ja läbirännet ning kehtestada õigusaktides erisused, mis võimaldavad massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras kalduda kõrvale rahvusvahelise kaitse taotlejale või viibimisaluseta välismaalasele ettenähtud tagatistest ja teenustest. Õiguslik regulatsioon kehtestatakse ühetaolisena nii viibimisaluseta välismaalase kui ka rahvusvahelise kaitse taotleja suhtes.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Rail Balticu rahastamise (nr 11) ning kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise (nr 12) kohta, siseminister Mart Helme prokuratuuri sõltumatuse (nr 10) kohta ning sotsiaalminister Tanel Kiik e-sigarette puudutavate regulatsioonide (nr 14) ja ravimipoliitika (nr 18) kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekust, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Keit Kasemets; Eesti seisukohtadest 10. jaanuaril toimunud erakorralisel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine maaeluminister Arvo Alleriga; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsaga; komisjoni tööst;

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei töörühma tegevusest riigi merelise ressursi arenguperspektiivide analüüsimiseks, kutsutud töörühma juht; olukorrast Lähis-Idas, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud eelnõu algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalvaldkonna rahastamist puudutavate EL fondide tegevusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Riigikogu esimehe välissuhtlemisest, kutsutud Riigikogu esimees Henn Põlluaas; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE); komisjoni tööst;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; Siseministeeriumi jälitustoimingute aruande muudatustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli 2020. aasta tööplaanidest ning Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutuste Rail Balticu projekti ühisauditist, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 14: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine rahvastikuminister Riina Solmaniga.

Välislähetus

5.–19. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Londonis koolitusel „Global Master of Arts Program Class 2019-2020 at Fletcher School“ ja kohtumistel Venemaa infokampaaniate teemal.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside