Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kolm eelnõu: 

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (168 OE).

Otsuse tulemusena on võimalik võtta koroonaviiruse tõttu väljakuulutatud eriolukorra lahendamiseks ning sellega seonduvate üldmajanduslike riskide ja sotsiaalmajanduslike kriiside leevendamiseks vastavalt riigi rahavoo juhtimise vajadusele kasutusele stabiliseerimisreservi vahendid kogu ulatuses. Vahendite arvel on võimalik rahastada 2020. ja 2021. aasta riigieelarve kulusid, investeeringuid ja finantseerimistehinguid.

Valitsuse algatatud 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE).

Lisaeelarves nähakse ette koroonaviiruse levikuga seotud majanduslike meetmete elluviimiseks vajalik eelarve. Meetmete eesmärgiks on leevendada kahjusid, stimuleerida majandust ning kiirendada kriisist välja tulemist.

Lisaeelarves on kirjeldatud abipakti erinevate meetmete rakendamise kord ja eraldatavad vahendid. Lisaeelarve tegemisel on arvestatud muutunud majanduskeskkonnaga ning arvesse on võetud muudatused maksutulude laekumises tulenevalt uuest kevadisest majandusprognoosist (vastavalt on korrigeeritud ka maksutuludega eriseaduste alusel otseselt seotud kulusid) ning meetmete paketist. Samuti on hinnatud üle mittemaksuliste tulude prognoosid ja arvestuslike kulude eelarved, mida lisaeelarvega on täpsustatud.

Valitsuse algatatud riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõusse (169 SE) on koondatud nende eriseaduste muudatused, millel on mõju lisaeelarvele, st mis sisaldavad rahaliste arvestuste aluseid või määrasid ja mida tuleb lisaeelarve vastuvõtmiseks või meetmete kasutusele võtuks muuta. Samuti täiendatakse riigieelarve seadust eriolukorra tingimustes eelarvestrateegia ja riigieelarve eelnõu koostamist puudutavate sätetega. 

Eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust, Kaitseliidu seadust, keskkonnatasude seadust, kogumispensionide seadust, käibemaksu seadust, loovisikute ja loomeliitude seadust, maksukorralduse seadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust, ravikindlustuse seadust, riigieelarve seadust, riikliku pensionikindlustuse seadust, sotsiaalhoolekande seadust, sotsiaalmaksuseadust, tervishoiuteenuse korraldamise seadust, tulumaksuseadust, töötuskindlustuse seadust ja töövõimetoetuse seadust.

Esimene lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) muudatustega võimaldatakse tarnijatel täita 2020. aasta igakuist kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustust paindlikult – poolaasta kaupa. Samuti täiendatakse atmosfääriõhu kaitse seadust selliselt, et pärast 2020. aastat tuleb tarnijal eelnimetatud kohustuse täitmist jätkata aastapõhiselt. Lisaks muudetakse tarnija mõistet, et muuta raporteerimiskohuslaseks ka ettevõtted, kes teevad kättesaadavaks transpordis kasutatavat elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku. Peale selle antakse kütuseseire andmekogu parema toimimise eesmärgil Keskkonnaministeeriumi vastutava töötleja ülesanded Keskkonnaagentuurile, kes on andmete töötleja ja koguja ning täpsustatakse andmekogusse kantavate andmete nimistut.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust muudetakse, et tagada õigusselgus põlev-kivikütteõli definitsiooni tõlgendamisel. Lisaks täiendatakse seadust uue kombineeritud nomenklatuuri koodiga, mida edaspidi hakatakse kasutama Eesti õlitööstuse peamiste õlitoodete määramisel. Nimetatud muudatus on tingitud uue aromaatsete ühendite määramise laboratoorse meetodi kasutuselevõtust. Sellekohase ettepaneku on esitanud Rahandusministeerium. 

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 14. aprillil toimuval Euroopa Liidu haridusministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohtadest 16. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 6. aprillil toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite videokohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: komisjoni tööst;

maaelukomisjoni videoistungil – 11.10: eriolukorrast tingitud Eesti Töötukassa abimeetmetest, kutsutud Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad; eriolukorrast tingitud KredExi kriisimeetmetest, kutsutud SA KredEx juhataja Lehar Kütt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad; Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 kriisimeetmete tingimustest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Maaelu Edendamise Sihtasutuse , Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: laenuturust, kutsutud Eesti Pangaliidu juhatuse ja LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu; Euroopa Liidu majandusmeetmetest kriisi leevendamiseks seoses COVID-19 pandeemiaga, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse (kaugosalusega Riigikogu istungi võimaldamine) eelnõu, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE); riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – soomukite tootmisest, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm, ASi Milrem ja Milrem Roboticsi, ASi Cybernetica ning ASi Baltic Marine Group AS esindajad; Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (149 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE);

väliskomisjoni videoistungil – eriolukorra meetmetest Austraalias ja Uus-Meremaal, kutsutud Eesti suursaadik Austraalias ja Uus-Meremaal Kersti Eesmaa;

õiguskomisjoni videoistungil – päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE); abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE);

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: lobitegevuse reguleerimisest Euroopa Komisjonis;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kriisi pikaajalisematest rahvastikumõjudest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside