Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Tallinna-Tartu maantee projekti normidele mittevastavuse kohta (nr 407).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. – 16. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta tööplaan, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõu (573 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 282;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse ning välissõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) (585 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Riigikohtule arvamuse andmine kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõike 2 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see võimaldab maa- ja halduskohtu kohtunike ametipalka võrreldes eelmise aastaametipalgaga vähendada (PSJV nr 5-17-43); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest ja riigi reservidest; Rahandusministeeriumi ülevaated teemadel: EL mitmeaastane finantsraamistik 2021, EL omavahendite süsteemi reform ja digimajanduse maksustamine;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Linnade Liidu esindajad; hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; süstlavahetuspunktide tegevusest, kutsutud Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 15. – 16. veebruaril Sofias toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ettekanne, ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, Vabariigi Valitsuse 5. veebruaril algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. veebruaril – väliskomisjoni ettekanne;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE), kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling ning Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Keskkriminaalpolitsei ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prioriteetidest ja tegevusest organiseeritud ja raske kuritegevuse vastasel võitlusel, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu rollist, kutsutud RMK esindaja; korruptsioonist ja selle piiramise meetmetest kohalikes omavalitsustes, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hoolduskoormuse vähendamisest ja hoolduskindlustusest, kutsutud Riigikantselei ja MTÜ Eesti Omastehooldus esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi arengusuundade lähtealuste dokumendi formaadi arutelu, kutsutud riigiteaduste ekspert Ott Pärna;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengut ning lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 8 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Jakob Westholmi Gümnaasiumi kooliperet kooli 120. aastapäeva puhul toimuval pidulikul lipuheiskamisel (Kuberneri aed).

Välislähetused

10. – 16. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee rahuvalve operatsioonide ja relvitustamise teemalistel koosolekutel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside