Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Hümni laulab Rahvusooper Estonia poistekoor dirigent Hirvo Surva juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Avaistungil vastavad ministrid kuuele Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele: välisminister Marina Kaljurand Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235); kaitseminister Hannes Hanso kaitseväekohustuslaste tervise kohta (nr 230); majandus- ja taristuminister Kristen Michal parvlaevade valmimise suursaarte liinidele ning poliitilise vastutuse kohta (nr 222) ja gaasiseadmete õnnetuste kohta (nr 226); keskkonnaminister Marko Pomerants Apollo mereala kaitse alla võtmise kohta (nr 223) ja veeliikluse kohta Viljandi järvel (nr 227).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 16. septembril toimuval ELi 27 riigipea või valitsusjuhi mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi 2. poolaasta õigusloome plaanidest; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi teatavaid aspekte, eelkõige kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, mille asukoht ei ole teada, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kultuuriministeeriumi 2016. a II poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja kantsler Paavo Nõgene;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (249 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Liidu reisilaevade ohutuse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE) kohta arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kohta arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile; Arenguseire Keskuse juhataja konkurss; vastus korruptsioonivastasele erikomisjonile praktikas esinenud huvide konflikti olukordadest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE), kutsutud algataja ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks“ eelnõu (229 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas” eelnõu (261 OE), kutsutud esitaja esindaja; märgukirja „Nõuan rahvahääletust, et immigratsiooni- ja pagulaspoliitika oleks Eesti rahva kontrolli all. Immigratsioon ei tohi ületada senist taset“ arutelu;

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE);

riigikaitsekomisjonis – NATO Staabielemendi (NATO Force Integration Unit) tegevusest, kutsutud NATO Staabielemendi ülem on kolonel Urmas Nigul; riigikaitsekomisjoni visiit Soome 6. – 7. oktoobril; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning tööandjate ja töövõtjate ühingute esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile eelnõu 251 SE ja 252 SE kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 12. septembril toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni IV istungjärgu töökava arutelu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse §94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmisest ning 2017. aasta eelarve vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Teabeameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete poolt huvide registris kajastatud laenude analüüsimine; Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine; I ja II astme kohtu esimeeste 2015. ja 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Riigikontrolli, ülevaade Riigikontrolli tegevusest ning edasisest tööplaanist (Kiriku 2/4).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab õiguskantsler Ülle Madiselt vastu aastaülevaate.

Kell 14 – kultuurikomisjoni esimees ja soome-ugri toetusrühma esimees Laine Randjärv avab Riigikogu hoone III korruse kunstisaalis Mordva meistri Stepan Erzja elu ja loomingut tutvustava näituse. Sõna võtavad kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa, Stepan Ersa nimelise rahvusvahelise Fondi president Mihhail Zuravljov, Eesti-Mordva Seltsi esimees Natalia Ermakov. Meeleolu loob Eesti-Mordva Seltsi folklooriansambel “Vastoma”.

Välislähetused

12. – 14. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert esineb Ukraina Tuleviku Instituudi konverentsil ettekandega vabatahtlike kaasamisest riiklikku kaitseväkke “Engaging volunteer forces for the defense of the state affairs” Kiievis, Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside