Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE) kohaselt ühineb Eesti Vabariik Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni ning selle juurde kuuluva eesõiguste ja puutumatuse protokolliga, 2005. aasta konventsiooni muutmise protokolliga ja ratifitseerib Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) vahelise Eesti Vabariigi ECMWFi asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitleva kokkuleppe, mis kirjutati alla 3. juunil 2020. aastal.

Keskuse põhiülesandeks on keskpika ilmaennustuse võimekuse arendamine ja liikmesriikidele keskpikkade ilmaprognooside tagamine.

ECMWFi liikmesriigi staatus võimaldab saada täiendavat infot, et kasutada keskusest saadavaid mudelarvutuste tulemusi kohalikele vajadustele vastavate kvaliteetsete toodete ja teenuste loomiseks. Kättesaadav info aitab juurutada hetkeennustusi, võtta kasutusele ja rakendada ansambelennustusi, suurendada erineva pikkusega prognooside usaldusväärsust ja täpsust. ECMWFi tagatavad tooted ja teenused on Keskkonnaagentuuri Riigi Ilmateenistuse igapäevatöö aluseks ning nendest sõltub Eesti ilmaprognooside ja hoiatuste täpsus.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 15.–16. oktoobril Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.45: Eesti seisukohad 16.–17. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohad 14.–15. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade kohta Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE), loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatuse avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020.  aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); 2021.  aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Rahandusministeeriumi ülevaade struktuurivahendite kasutamisest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu (EPTAÜ) pöördumisest; Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabi- ja tagalakeskuse rahastamisest; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (252 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman;

väliskomisjoni videoistungil – Riigikontrolli ülevaade äridiplomaatia korraldusest, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE), võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE), Justiitsministeeriumi haldusala riigieelarvest ja õigusloome plaanidest 2021. aastal, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: vanglate eelarvest ja prioriteetidest, olukorrast vanglates, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO viienda hindamisvooru soovituste rakendamisest ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamise käigust, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „E-residentsuse programmi tulemuslikkus“, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Maksu- ja Tolliameti ning Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli „Lühiülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse rakendatavate kriisimeetmete elluviimisest“, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad komisjoni ettepanekutele, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvatervise arengukava kuni 2030, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots kohtub videosilla vahendusel Balti Kaitsekolledži juhtimiskursuse ja kindralstaabi kursuse ohvitseridega.

Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise videokonverentsil (SECG).

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hollandi suursaadiku Özlem Caneliga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu loomakaitseseadust ja sellega seonduvaid õigusakte puudutava petitsiooni.

Kell 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osalevad assamblee alalise komisjoni videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside