Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450) vastab justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi majanduse- ja rahanduse nõukogu istungil (eelarve-ECOFIN), seisukoha andmine: direktiivi eelnõu mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018) 336), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018) 284), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma lõppraport ja ettepanekud, kutsutud ekspertrühma esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (735 SE), kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta – COM(2018) 639, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021–2027 – COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398; Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE), ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise aruandest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, lisaõppekogunemisest „Okas 2018“, kutsutud Kaitseväe esindajad; 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 6. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide vahevalimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Välisministeeriumi esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Jüri Ratas ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: lasterikaste perede maine ja ühiskondlik väärtustamine, kutsutud Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kohtumine Riigireformi Sihtasutuse esindajatega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Perearstide Seltsi, Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaraporti.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Sotsiaalministeeriumi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside