Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Jaak Aab erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414) ja keskkonnaminister Siim Kiisler Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi osas, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Energia, Kuusakoski, Tootjavastutusorganisatsiooni, Eesti Pakendiringluse, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Keskkonnaameti, Kiili Vallavalitsuse, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile Euroopa Nõukogu ettepaneku kohta kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kehtestamiseks, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ kohta, maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE); Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta COM(2018) 33;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud algataja ja Rahandusministeeriumi esindajad; isikut tõendavate dokumentide seaduse ning välissõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta COM(2018) 21; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE);

riigikaitsekomisjonis Eesti-Taani kaitsekoostööst, NATO liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupist (Enhanced Forward Presence) Eestis, kutsutud Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard; riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste hetkeseis, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Hoolduskindlustuse loomine“; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

väliskomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas, kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ning Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Seksuaaltervise Liidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta COM(2017) 489, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Maksu- ja Tolliameti tehtust 2017. aastal ning 2018. aasta eesmärkidest, kutsutud ameti peadirektor Valdur Laid;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste arutelu, kutsutud rahvastikupoliitika põhialuste väljatöötamise töörühmade juhid ja Riigikantselei esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide ettepanekutest riigireformi lähtealuste otsuse eelnõu kavandile; ülevaade 14. märtsil toimuvast visiidist Soome; ülevaade 15. märtsil toimuvast riigireformi lähtealuste mõttetalgutest; komisjoni raporti planeerimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit: omavalitsuste eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Lõuna-Korea delegatsiooniga.

Välislähetused

8. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee, poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungitel Pariisis Prantsusmaal.

9. – 16. märts
Riigikogu liige Marko Mihkelson on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

12. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

12. – 14. märts
Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb Euroopa Avaliku Sektori Liidu (EPSU) sotsiaalteenuste töögrupi koosolekul Brüsselis Belgias.

12. – 15. märts
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb 11. Euroopa-Ukraina foorumil Rzeszóws Poolas.

12. – 16. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Oudekki Loone osaleb NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Dohas Katari Riigis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside