Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 12.-13. mail toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu (COMPET) kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 14.-16. mail toimuval mitteametlikul EL-i keskkonnaministrite ja energeetika ministrite kohtumisel, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad; Eesti seisukohad 19. mail toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; ülevaade 5.-6. mail toimunud mitteametlikust põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisest, kutsutud põllumajandusminister Ivari Padar;

keskkonnakomisjonis – Riigi jäätmekava 2014-2020, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmete nimetamine;

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE);

maaelukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); õiguskomisjoni kiri KarS § 400 muutmisvajaduse kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE); mõttevahetus Vabariigi Presidendi valimiskorra üle; mõttevahetus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamisõigust omavate isikute vanusepiiri langetamise üle;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse eelnõu algatamine; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (653 SE); ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014 (ruum 241);

riigikaitsekomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskuse tegevusest, kutsutud keskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE);

sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ühisistung hoolekande teemal, kutsutud asjaomaste asutuste esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (662 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (665 OE); ettepanek Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti seisukohad 19. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu (arengukoostöö) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade ja arutelu 5.-11. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, pangaliidu, naiste ümarlaua ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad ning Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: meedias eksponeeritud reklaamikampaaniast; ülevaade huvide deklaratsioonide registri kasutusele võtmisest ja huvide deklareerimisest registris, kutsutud justiitsminister Andres Anvelt; komisjoni tegevuskavast (ruum L332).

Välislähetused

12.-14. mai
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu liige Rein Lang osalevad Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome Vabariiki.

12.-15. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamendi esimeeste kohtumisel.

12. – 16. mai
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb rahvusvahelisel parlamentidevahelisel õigeusu assambleel Thessalonikis, Kreekas.

 

Tagasiside