Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas haldusreformi manipulatsioonide kohta võimuerakondadele parema positsiooni andmiseks (nr 357) ning Eesti väljakutsete kohta seoses vananemise, nooruse, väiksuse ja innovatsiooniga (nr 358); ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo innovatsiooni edendamise kohta Eesti majanduses (nr 359); majandus- ja taristuminister Kadri Simson ekspressrongide peatuse kohta Tabiveres (nr 355) ning Rail Balticu Ernst & Young tasuvusanalüüsi kohta (nr 360).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; ülevaade 15. juunil toimuvast eurorühma istungist ja 16. juunil toimuvast ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 15.-16. juunil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); kokkuvõtete tegemine keskkonnakomisjoni 1. poolaasta tööst;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kaunite Kunstide Kooli loomise ajakavast ja seonduvatest teemadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku arvamus põhikooli II ja III astme tehnoloogiavaldkonna ainekava uuendamisest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“, Eesti Tööõpetajate Seltsi ning Innove esindajad; Vabariigi Valitsusele kutsehariduse edendamiseks soovituste tegemine; spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE);

maaelukomisjonis – rongiühendused maapiirkonnas, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Liinirongid AS esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12, § 24 lg 7, 8 ja 9 koosmõjus põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE);

riigikaitsekomisjonis – arutelu aktuaalsetel kaitsepoliitilistel teemadel, Ameerika Ühendriikide kohalolek regioonis, kutsutud Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville, Jr; käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE);

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; laste töötamise võimalustest, kutsutud Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu, Ekspress Grupi, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja õiguskantsleri esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu väikeaktsionäride õiguste kaitse teemadel, kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Väikeaktsionäride Liidu ja advokaadibüroo TGS Baltic esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (473 OE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne järelevalve, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333); riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruande (juuli 2016 – juuni 2017) kinnitamine;

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku rakkerühma moodustamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele; asendusemaduse seadustamise edasise tegevuskava koostamine (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: komisjoni tegevuskava teemade kavandi arutelu (ruum R406).

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Läti suursaadiku Raimonds Jansonsiga.

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Saksamaa ja Austria vanemametnike delegatsiooniga, et anda infot Eesti eelseisva eesistumise prioriteetidest ja Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu suunal.

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Saksamaa ja Austria vanemametnike delegatsiooniga, et anda infot Eesti eelseisva eesistumise prioriteetidest ja Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu suunal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside