Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele struktuurse eelarvetasakaalu kohta (nr 280).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – arutelu Rail Balticu projekti hetkeolukorrast, kutsutud Rail Baltic OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivse pöördumise „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“ arutelu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; rahanduskomisjoni kiri tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta, arvamuse andmine rahanduskomisjonile; kohtumine ASi EVR Cargo esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (348 OE); komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 10 minutit peale Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni tegevusest, kutsutud terminoloogiakomisjoni esindajad; Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE); arvamuse andmine rahanduskomisjonile tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta;

väliskomisjonis – ülevaade 4. detsembril toimunud Austria presidendivalimistest ning Austria ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eest suursaadik Austrias Rein Oidekivi (videokonverents) ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Itaalias ning Itaalia ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents); ülevaade Balti riikide parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumistest Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega 6.-8. detsembril Washingtonis;

õiguskomisjonis kell 11.10: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Ühendkuningriigi suursaatkonna esindajatega Suurbritannia parlamendis vastuvõetud jälgimisseaduse teemal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade avaliku arvamuse uuringust „Rahvas ja korruptsioon: Euroopa ja Kesk-Aasia. Üleilmne korruptsioonibaromeeter“, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside