Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 18. – 19. veebruaril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (teadusküsimused), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine avalikule konsultatsioonile Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; parlamentaarne kuulamine Euroopa Komisjoni riigipõhisest analüüsist Euroopa poolaasta raames, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja;

keskkonnakomisjonis – Tallinna-Helsingi tunneli projektist, kutsutud projekti eestvedaja ning Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; aheraine killustiku ja põlevkivituha kasutamise võimalustest Rail Balticu ehitusel, kutsutud Rail Balticu, Eesti Energia ASi, Niidu Ladu OÜ, TalTechi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (789 SE); Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

maaelukomisjonis – taimekaitsevahendite ja väetiste mõjust ökosüsteemile, kutsutud Eesti Mesinike Liidu, Eesti Meetootjate Ühenduse, võrgustiku Ökoriik Eesti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Maaülikooli, OÜ Rannu Seeme ja Eesti Seemneliidu esindajad; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus (681 SE) (ruum L 262);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi 2008/114/EÜ avalikule konsultatsioonile; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (801 OE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: e-käibemaksusüsteemi pettuskindlamaks muutvatest algatustest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: e-kaubanduse käibemaksu direktiivi rakendamise paketist; komisjonile laekunud pöördumistest: „Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus“ ja  „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE), kutsutud algataja esindaja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala esindajad; 30. – 31. jaanuaril Bukarestis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 12. veebruaril ning välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon – kell 12.30: väljasõiduistung Tallinna Vanglas;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: psühholoogide ettevalmistuse arendamisest, kutsutud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Psühholoogide Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; komisjoni töö lõpparuandest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: komisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu kiire interneti kättesaadavaks tegemisest kõigile Eesti inimestele aastaks 2025, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Elektrilevi OÜ, Elisa Eesti ASi, Levira ASi, Tele2 Eesti ASi, Elevi ASi, Telia Eesti ASi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju tunnustuskonkursi finalistidega (Kalevipoja saal).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside