Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Hümni laulab segakoor HUIK! dirigent Ayaka Ueda juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Avaistungil vastab peaminister Jüri Ratas Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise (nr 362), Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi (nr 363) ning Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta (nr 366).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 14. septembril toimuvast justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud siseminister Andres Anvelt; ülevaade 15. septembril toimuvast eurorühma kohtumisest ja 15. – 16. septembril toimuvast mitteametlikust majandus- ja rahandusnõukogu kohtumisest, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; ülevaade 3. – 5. septembril toimunud mitteametlikust põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisest, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron; ülevaade andmete vabast liikumisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2017. aasta I poolaasta õigusloome plaanidest; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustamine; Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikme nimetamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kantsler Tea Varrak, Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja;

maaelukomisjonis – toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühtse digivärava määruse eelnõu kohta COM (2017) 256, arvamuse andmine EL asjade komisjonile; Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seoses ELi rahvusparlamentide majanduskomisjonide esimeeste konverentsi ettevalmistusest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine väärteomenetluse seadustiku § 541 lg 6, kohtutäituri seaduse § 35 lg 2 p 12 ja § 32 lg 5 ning § 35 lg 2 p 15 ja § 41 lg 2 põhiseaduspärasuse kohta;

Arutelu fraktsioonide esindajatega ettepaneku üle muuta 2. ülestõusmispüha riigipühaks.

rahanduskomisjonis – Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest; Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 6. – 7. septembril Tallinnas toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; ülevaade 7. – 9. septembril Tallinnas toimunud riigikaitse- ja väliskomisjoni korraldatud Euroopa Liidu parlamentide vahelisest ühise välis- ja julgeolekupoliitika konverentsist;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: märgukiri süstlavahetuspunkti kohta Põhja-Tallinna linnaosas, kutsutud asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad; tervishoiu rahastamine 2018. aastal, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 72. Peaassambleel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade 24. septembril toimuvatest Saksamaa parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaa Liitvabariigis Mart Laanemäe;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Riigi peaprokurör Lavly Perling, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Justiitsministeeriumi kiri kirikute ja koguduste seaduse muutmiseks, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete laenudest; GRECO IV hindamisvoorus Eestile suunatud soovituste täitmisest (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: komisjoni tööplaani arutelu (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade e-riigi hetkeolukorrast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ja infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: arutelu laekunud Riigikontrolli aruannetest ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest;

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Friedrich Eberti Fondi auliikmetega (ruum L240).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õiguskantsler Ülle Madisega, et võtta vastu aastaülevaade 2016 – 2017.

Välislähetused

9. – 15. september
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Soulis Korea Vabariigis.

10. – 17. september
NATO PA Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Kanadas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside