Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung

Kõnega esinevad Riigikogu esimees Lauri Hussar ja president Alar Karis.

Esineb Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor dirigent Heldur Harry Põlda juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele perehüvitiste vajaduspõhisuse (nr 1), lasterikastele peredele suunatud toetuste vähendamise ja tühistamise (nr 7), riigieelarve puudujäägi (nr 10), demograafilise kriisi (nr 14), perede kaitse (nr 17) ning peretoetuste vähendamise kohta (nr 18) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti osalus Euroopa Liidu kaitsetööstuse arendustegevuses ning arendustegevuse hetkeseis, kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm; Eesti seisukohad 15. septembril toimuval eurorühma ning 15.–16. septembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ja Euroopa Liidu keskpankade juhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18.–19. septembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu mitteametlikul istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad sõidukite õhusaasteainete heitenormide ja akude tööaja määruse eelnõu (Euro 7) kohta – COM(2022) 586, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; kollektiivne pöördumine „Vali Eesti haridus!“ (1-6/23-89/1), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Eesti Haridustöötajate Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tegevused lähtuvalt valitsuse tegevusprogrammist, kutsutud regionaalminister Madis Kallas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE);

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel istungil – kell 11.15: Rahandusministeeriumi 2023. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kell 12.30: Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad julgeoleku- ja kaitsevaldkonna kosmosestrateegia kohta – JOIN(2023) 9, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõud (31 SE, 99 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti prioriteedid algaval ÜRO 78. Peaassambleel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest (joobes mootorsõidukijuhil juhtimisõiguse peatamine, tervisetõendi kehtetuks tunnistamine ja selle uuesti taastamine), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse korruptsioonivastast võitlust ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2003/568/JSK ja Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1371 – COM(2023)234, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni töökavast septembris;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kõrgemate ametiisikute julgeolekukontroll ning järelevalve rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise üle, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Vastutustundlik ja teadlik laenamine ning tarbijakaitse pangaväliste krediidiandjate tarbimislaenude puhul“, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, justiitsminister Kalle Laanet, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kristi Talving, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub õiguskantsler Ülle Madisega ja võtab vastu õiguskantsleri aastaülevaate.

Välislähetused

2.–13. september
Riigikogu tuumaenergeetika toetusrühma esimees Mario Kadastik ja liige Toomas Uibo osalevad Eesti tuumaenergia töörühma visiidil Ameerika Ühendriikidesse.

10.–12. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson külastab Sigonella mereväebaasi ja tutvub Ameerika Ühendriikide 6. laevastiku lennukikandjaga Vahemerel Catanias Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside