Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorra järgi vastab Riigikogu liikmete arupärimistele haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, küsimus puudutab üldhariduse rahastamist (nr 362).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine eCall paketile; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke sätteid; Eesti seisukohad 11.-22. novembril Varssavis toimuval kliimakonverentsil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide komiteele uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE I) arutelu; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 rakendamise arutelu (ruum L333);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne “Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel” (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10 riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); ühistranspordi muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45 Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (525 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (526 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (527 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (528 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (530 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” eelnõu (531 OE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE I);

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE II); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE II); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE II);

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku eelnõu (500 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; vandetõlgiseaduse eelnõu menetlusotsused (460 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.00 avalik istung Riigikontrolli kontrolliaruandest „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel“, kutsutud põllumajandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333); jätkub komisjoni istung raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“ aruteluga.

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Briti Suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul ning asetab riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatusega (EAS).

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab üleriigilise energiasäästunädala. Rakett 69 meeskond korraldab fraktsioonide võistkondade vahel jõukatsumise energiatehnoloogiate ja säästmise teemadel (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.15 – Riigikogule tulevad külla mardisandid Vanalinna Hariduskolleegiumist, Kohila Mõisakoolist, Püha Miikael Koolist ja Johannese Koolist. Lapsi tervitavad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning Riigikogu liikmed Kadri Simson, Mart Nutt ja Mart Meri.

 

Välislähetused

9. – 12. november
Sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom osaleb sotsiaalkomisjonide esimeeste kohtumisel “Tööhõive stiimulid Euroopa 2020 strateegia rakendamisel” Vilniuses.

10. – 11. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis.

10. – 13. november
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb III Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Arhangelskis, kus keskseks teemaks on regionaalne koostöö.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside