Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) vastab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Maaelu arengukava investeeringutoetuste tingimuslikkusest (valmisolekust kriisiolukordadeks), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruandest, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne  (ruum L 333).

keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: metsanduse arengukava stsenaariumitest; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli auditist „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud Riigikontrolli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (102 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Juhan Sarv; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja Turundajate Liidu esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); ülevaade Vabariigi Valitsuse aruandest Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse uuringust „Tuleviku eakate rahaline heaolu“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja; DigInEst ASi võimalikust loomisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11: Eesti seisukohtadest 12. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel; 24.-25. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taani Kuningriigis ja Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Afganistani Islamivabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (94 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2019. aasta eelarve täitmisest ning 2020. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: mittetulundusühingute riigieelarvest rahastamisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“; Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal“, kutsutud Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest Tartu Ülikoolis, kutsutud Tartu Ülikooli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eestlaste tagasirändest ja selle toetamisest, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub riigikontrolör Janar Holmiga, kes annab Riigikogu esimehele üle aastaraporti.

Kell 13 – Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub Lõuna Korea Rahvusassamblee delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13.15  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Riigikogu liikmed tervitavad Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli väikeseid mardisante Riigikogu hoone vestibüülis.

Kell 14  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Itaalia lahkuva suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 16  – Eesti-Brasiilia parlamendirühm kohtub Brasiilia Rahvuskongressi delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis USAs.

10.–11. november
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Poola Iseseisvuspäeva üritustel Varssavis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside