Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Janek Mäggi haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434) ja rahandusminister Toomas Tõniste bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: ELi kapitaliturgude liidu paketi algatused, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõud ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavad (COM(2018) 97, 99, 109, 113, 114), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: viivislaenude vähendamise eelnõud (COM(2018) 134, 135), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõud (COM(2018) 93, 94), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (COM(2018) 252), kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning Maaelu- ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

keskkonnakomisjonis – kell 12.10: kollektiivne pöördumine „Päästkem Narva-Jõesuu metsad“, kutsutud pöördumise algataja, RMK, Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kokkuvõte kultuurikomisjoni kevadistungjärgu tööst;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), kutsutud algataja esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2017. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte; kokkuvõte rahanduskomisjoni kevadistungjärgu tööst;

riigikaitsekomisjonis kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE); liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE); ettepanek asendusteenistuse võimaluste osas (2-7/18-80);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); ravikindlustuseta töötavatest inimestest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Eesti Haigekassa esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade 7. – 8. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Riigikogu otsus „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud algataja esindaja ja vandeadvokaat Indrek Leppik; karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Kaitsepolitseiameti esindaja; tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE); arvamuse andmine ELAKile: tarbijate kollektiivsete huvide kaitse direktiivi eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise direktiivi eelnõu, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade komisjoni tegevusest 2017 – 2018; kohtumine peaminister Jüri Ratasega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade erikomisjoni tegevusest 6. juuni 2017 – 11. juuni 2018;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku arengu teemalistest artiklitest Riigikogu Toimetiste sügisnumbris; probleemkomisjoni töö raportist;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.30: kohtumine riigihalduse ministri Janek Mäggiga; riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse eelnõust; komisjoni vastuskiri; kokkuvõte probleemkomisjoni kevadistungjärgu tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: Riigikontrolli arvamuse „NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse 2016. ja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ arutelu (NATO Küberkaitsekoostöö Keskus).

Sündmused

Kell 9 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson juhatab NATO PA kaitsekomitee (DSCTC) istungit (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso esineb NATO Parlamentaarse Assamblee ümarlaual kaitseteemade paneelis (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13.30 – Eesti-USA parlamendirühm kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melville Jr.-iga (L240).

Välislähetused

10. – 15. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv osalevad kultuuridiplomaatia projektis „Kõik armastavad Georgiat“ Thbilisis.

10. – 13. juuni
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert teeb ettekande teemal „Parlamentaarne järelevalve julgeolekuvaldkonna üle“ George Marshalli Keskuse korraldaval seminaril „Ukraina parlamendi võimearendus“ Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

10. – 22. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Eesti delegatsiooni juhina kohtumistel Bahamal, El Salvadoris, Haitil ja Jamaical.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside