Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Andres Anvelt piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397) ja rahandusminister Toomas Tõniste tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra aluste kohta (nr 400).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 13.30: Eesti lähtekohad Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) tuleviku aruteludes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: ülevaade 14. – 15. detsembril toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja eelnõu algatajate esindajad; ülevaade Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli pöördumine kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse asjus, kutsutud Tartu Ülikooli rektor, senati esimees Volli Kalm ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad, endine maaparandaja ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE); Eesti Vabariigi ja Jaapani vaheline tulumaksudega topelt maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise eelnõu (549 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (527 SE);

riigikaitsekomisjonis – Naiskodukaitse ohutushoiu kursuse tutvustus, kutsutud Naiskodukaitse esindajad; ülevaade 5. – 6. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ rakendusplaani 2013–2016 perioodi 2015–2016 täitmise aruanne, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud avalduste läbivaatamine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ülevaade arenguseire demograafiat ja tööturgu puudutavatest lähteülesannetest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade fraktsioonide vastustest komisjoni kirjale Riigikogu rollist (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Eesti Haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruande ning valdkondliku alaaruande „Regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 12.30 – õiguskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Välislähetused

9. – 13. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelsonja liige Hannes Hansoosalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. – 14. detsember
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) delegatsiooniga nelja Galileo FOC satelliidi stardi vaatlemisel Prantsuse Guajaana departemangus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside